Мултидисциплинарен екип от кардиохирурзи, кардиолози и реаниматори в Аджибадем Сити Клиник Бургас за първи път извърши минималноинавазивна смяна на митрална клапа

Мултидисциплинарен екип от кардиохирурзи, кардиолози и реаниматори в Аджибадем Сити Клиник Бургас за първи път извърши минималноинавазивна смяна на митрална клапа

За първи път в Кардиохирургичният център в Бургас беше извършена минималноинвазивна процедура на пациентка на 68 години с митрална инсуфициенция. Това стана възможно с предоставената 3-D видеоскопска апаратура от партньорска компания , развиваща високотехнологичните методи на лечение в хирургията.

Това е сред новостите, които д-р Самуил Казаков има амбицията да развива в Аджибадем Сити Клиник Бургас. Минималноинвазивната хирургия на митрална клапа е изключително щадяща и прецизна. Този метод лекува един от придобитите митрални пороци на митралната клапа-митралната инсуфициенция. През много малък разрез от 5-6 см чрез достъп през дясната гръдна половина се извършва същата корекция на дефекта на митралната клапа, било с протезиране или с пластика, каквато се прави и през класически достъп-стерноктомия. Но при минималноинвазивния достъп възстановяванета на пациенти е доста по-бързо и с по-малко възможни усложнения.

Въведе се рутинното използване на системата Аtriclip. „Клипсът” представлява оклудер на ухото на ляво предсърдие, който позволява след имплантацията му, значително да се намали риска от исхемичен мозъчен инсулт, за болните оперирани с придобити сърдечни заболявания и придружващо предсърдно мъждене. Този метод ще бъде комбиниран с видеоасистираната минималноинвазивната торокоскопия за лечение и на болни, които в момента остават необхванати в България от възможностите на съвременната кардиохирургия.

В Кардиохирургичният център се прилага всичко, което реално се използав в големите университетски болници в областта на кардиологията и кардиохирургията. Вече стартира прогарама за реваскулизация на миокарда или байпасиране на миокарда изцяло с артериални графтове.

Предимствата на метода е, че при използаването на артериалния графт прогнозата е в пъти по-добра в сравнение с венозните графтове. Артериалните байпаси ще останат проходими много повече години след операцията в сравнение с венозните байпаси.