Над 3/4 от кръводарителите дават кръв под натиск или незаконно

Над 3/4 от кръводарителите дават кръв под натиск или незаконно

Над три четвърти от кръводарителите в България дават кръв под натиск или незаконно - срещу заплащане. По този начин здравните институции продължават да прехвърлят отговорността за кръводаряването върху пациентите и техните близки. Това обяви Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК) на Световния ден на доброволния кръводарител - 14 юни. 

Все по-трайно се налага абсолютно нерегламентираната практика пациентите да бъдат принуждавани да си търсят дарители, за да им се окаже необходимата медицинска помощ. Опитът на Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК) показва, че тази практика е в основата на развитата незаконна търговия с кръв в цялата страна, както и че тя пряко засяга желанието на доброволните кръводарители да даряват кръв.

Едва ли има съмнение, че за функционирането на всяка здравна система от решаващо значение е наличието на достатъчно безопасна кръв. Световната здравна организация и специалистите определят доброволните и безвъзмездни кръводарители като най-безопасната група дарители, разграничавайки ги от противоречащите на добрите световни практики и стандарти за безопасност роднинско и платено кръводаряване.

Д-р Красимира Терзиева: Кръводаряването засилва имунната система на донора

Всяка година отбелязването на Световния ден на доброволния кръводарител има формална държава домакин на кампанията. През 2021-та това е Италия, с посланието „Дари кръв, за да продължи да бие сърцето на Света!“. Това послание подчертава решаващата роля на кръводарителите за спасяването на милиони животи всеки ден и същественото значение, което има наличието на достатъчно дарена кръв.

Мобилното приложение „Дари кръв“ на БОДК за доброволни кръводарители и нуждаещи се от кръв оказва помощ и е на разположение на потребителите в цялата страна напълно безплатно, 24 часа в денонощието, седед дни в седмицата. За по-малко от година след пълното му обновяване през 2020 г. през „Дари кръв“ са проведени повече от 280 успешни акции за спешна нужда от кръводарители, от които около 35% с търсене на конкретна кръвна група.  

На 14 юни, като част от отбелязването на Световния ден на доброволния кръводарител, БОДК стартира и инициативата си Академия за доброволци, която ще даде възможност на всеки, независимо дали може да дарява кръв или не, да стане част от значимата кауза на доброволното кръводаряване, да повиши своите знания на няколко нива и да бъде полезен с идеите и уменията си. Информация за отделните активности на Академията, както и сроковете за записване могат да се проследят през фейсбук страницата на сдружението - БОДК / BOVBD.

Коментари