Глаукомата – причина за атрофия на очния нерв

Глаукомата – причина за атрофия на очния нерв

Миналата седмица при профилактичен преглед ми казаха, че имам атрофия на очните нерви. Ако веднага започна препоръчаното ми от очния лекар лечение, може ли да разчитам на пълно възстановяване на засегнатите нерви? Трябва ли да се направят допълнителни, по-специални изследвания, с които да се уточни кое в моя случай ще е най-ефективното лечение?

Димитрина Стефанова, гр. Русе

Атрофията на очния (зрителен) нерв може да настъпи в резултат на увреждания от различен характер: наследствени заболявания, възпалителни и съдови процеси в очите и в мозъчната тъкан, състояние след мозъчен тумор, глаукома (повишено вътреочно налягане), демиелинизация при множествена склероза, интоксикация с различни медикаменти или отровни вещества (метанол, етанбутол, олово и др.), недоимъчно хранене, алкохолно-никотиново увреждане и други системни заболявания.

Лечението най-често не може да повлияе установената атрофия в зрителния нерв, но тъй като той съдържа около 1 млн. нервни влакна, може да се прилагат различни медикаментозни средства за стимулиране на нервни клетки с известна запазена жизненост. В повечето случаи подобни опити са без резултат.

Стеснява се полезрението ви - може би развивате глаукома

Степента на засягането и стадият определят и възможностите да се съхрани някакво остатъчно зрение. Редовният контрол е от основно значение, за да се проведе ранно активно лечение и да се направи всичко възможно за забавяне или спиране на развиващата се атрофия на зрителния нерв.

Приложението на различни медикаменти е в зависимост от причината за възникване на увреждането на нервните клетки. При деца по-чести причини са вродени или наследствени дегенеративни заболявания, травми на очите и главата, както и интоксикации.

Лечение може да се предприеме само след изясняване на патогенния фактор. При развита и стационарна атрофия може да се прилагат различни медикаменти за подобряване на обменните процеси в тъканите – витамини и антиоксиданти, както и предпазване от допълнителни вредности (като ултравиолетово облъчване, цигарен дим и др.).

Коментари