Лазерното премахване на сливиците покрива ли се от Здравната каса?

Лазерното премахване на сливиците покрива ли се от Здравната каса?

Молбата ми е да предоставите подробна информация за процедурата премахване на сливици, в резултат на хроничен тонзилит. Такава диагноза ми е поставена. Информираха ме, че операцията е безплатна по Здравна каса, но трябвало да се плати за избор на лекар или екип.

Интересува ме дали това е задължително и ако не е, как точно трябва да процедирам след направление от лекаря? Също така, кои лечебни заведения работят с НЗОК и правят тази процедура? Премахването им с лазер покрива ли се от Здравната каса?

Десислава Минчева, гр. София

Кой е най-подходящият метод за извършване на тонзилектомия преценява лекуващият лекар. НЗОК заплаща за оперативно лечение на сливиците (включително и трета сливица) по клинична пътека №138 „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност“, като в клиничната пътека не е включен методът за отстраняване на тонзили чрез лазер.

С направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7) може да постъпите за лечение по клиничната пътека в лечебно заведение по ваш избор, сключило договор с НЗОК за изпълнението й.

Справка дали лечебното заведение за болнична помощ има сключен договор с НЗОК за съответната клинична пътека може да направите на сайта на институцията. Има възможност за избор на област, община, населено място.

Имайте предвид, че в клинична пътека №138, по която вероятно ще бъде проведено лечението, има медицински изделия, които НЗОК не заплаща и за използването им може да ви бъде поискано заплащане.

Д-р Стефан Консулов, д.м.: Премахваме сливици безкръвно и без болка

Такива медицински изделия са: носни сплинтове; биологично-тъканно лепило; еднократни накрайници за високотехнологична апаратура; сет за интубация на слъзни пътища; балони и катетри за дилатация на синусни отвори; ПВА и гелфоам тампонади; изкуствена дура и кост; медицински изделия за фиксиращи процедури.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че по тази клинична пътека се осигуряват дейности, които служат за решаване на определен здравен проблем.

Ползването на еднократни накрайници за високотехнологична апаратура и/или останалите, изброени в пътеката медицински изделия, е алтернатива на осигуреното по тази пътека базисно лечение.

По отношение избора на лекар/екип в лечебното заведение за болнична помощ уточняваме следното: според Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (ПМС №119 от 22.05.2006 г.), по време на престоя в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за оказване на болнична помощ, здравноосигурените имат право срещу заплащане да получат допълнително поискани услуги, включващи:

• подобрени битови условия - самостоятелна стая, със или без придружител;

• допълнително обслужване: самостоятелен сестрински пост, допълнителен помощен персонал, меню за хранене по избор, съобразено с диетичния режим;

• избор на лекар или екип от медицински специалисти.

Д-р Мариана Ардалиева: Болни сливици и затлъстяване водят до нарушения в съня при децата

Не се допуска извършването на избор на лекар/екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение лекуващ лекар на пациента.

Здравноосигуреният упражнява правото си на избор на лекар, като попълва регистрационната форма за осъществяване правото му на избор и я представя на съответното лечебно заведение.

Лечебните заведения определят цената за избор на лекар/екип за конкретна дейност, като цената за избор на лекар не може да надхвърля 500 лв., а за избор на екип - 900 лв.

Тагове :

Коментари