Възможно ли е направлението да бъде презаверено с по-късна дата?

Вижте какви са правилата

Възможно ли е направлението да бъде презаверено с по-късна дата?

Здравноосигурена съм и имам издадено направление от личния лекар за консултация със специалист, което не успях да ползвам в 30-дневния срок на валидност. Това наложи да си платя първата консултация, но след извършването на предписаните ми изследвания, се налага нова такава.

Какво да направя, ако не съм използвал направлението си?

В тази връзка ме интересува, дали е възможно това направление да бъде презаверено с по-късна дата, или да ми се издаде ново. Доколкото разбрах, направлението е отчетено, но в действителност, аз нямам разходи към Касата. Какви са ми правата в тази ситуация?

Недялка Йорданова, гр. Бургас

В нормативната уредба не е предвидено презаверяване на издадено от общопрактикуващия лекар или от специалист направление (бл. МЗ-НЗОК № 3) или (бл. МЗ-НЗОК №4). 

Ако направлението не е било използвано, следвало е да уведомите за това лекаря. Той може да ви издаде ново, в зависимост от здравословното ви състояние и в случай, че прецени, че това е необходимо.

Коментари