Д-р Петко Загорчев: БАН опитва да извади хомеопатията от списъка на лечебните методи

Това ще ни върне един век назад

Д-р Петко Загорчев: БАН опитва да извади хомеопатията от списъка на лечебните методи

Д-р Петко Загорчев е председател на Българската медицинска хомеопатична организация. Той е и специалист по анестезиология и активно лечение, по клинична токсикология и по спешна медицина. Началник е на Спешното отделение в „МБАЛ – Шумен”. 

Има 5 авторски свидетелства за рационализации в областта на Клиничната токсикология, над 20 научни доклада в национални и международни форуми, множество доклади на научно-практически форуми, съавтор е на Експертна система „Medicitoх”. 

Член е на Съюза на научните работници в България, на Балканския лекарски съюз. От 2000 г. до 2008 г. е бил председател на Районната лекарска колегия, гр. Шумен. От 2008 г. и досега е заместник-председател на РЛК в Шумен.

Член е на научните дружества по анестезиология и токсикология и председател на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация.  С д-р Петко Загорчев обсъждаме поредната атака и нападки срещу хомеопатията. Които, разбира се, д-р Загорчев опровергава с категорични аргументи, базирани на огромните му познания и много богат опит в тази сфера. 

- Д-р Загорчев, откъде този път идва атаката срещу хомеопатията като терапевтичен метод?

- Позволете ми първо да отбележа, че поредната атака срещу приложението на хомеопатията като терапевтичен метод е на практика атака и към цялата интегративна медицина, към която се стреми и подкрепя целият Европейски съюз в своите нормативни документни и указания. Защото все повече изследвания показват, че лекарят в своята практика трябва да има широк поглед върху пациента като цяло – върху болестта, с която се борим, но и върху човека, който страда като единно цяло на дух, на интелект и на тяло. 

Говорим за холистичен подход, приеман от абсолютно всички представители на академичната общност по света. Дори новата парадигма, която се налага, е за единство на всички процеси, протичащи в човека като цяло – като започнем от висшата нервна дейност и автономната вегетативна нервна дейност, преминем през ендокринната система и нейните оси, и стигнем до имунната система, която със своята универсалност и уникалност се справя с всички агресори. 

Това се разбира от изключително много представители и от медицинската, и от академичната медицинска общност, касаеща конвенционалната медицина и нейното преподаване в университетите. Затова смея да твърдя, че атаката срещу хомеопатията в голяма част от случаите не идва от медицинските среди. Въпреки, че е насочена към тях и то за съжаление, изключително прецизно, перфидно подбрана съобразно тяхната структура, функция, нормативни и законови задължения. 

Общата идея на тази поредна атака е, че хомеопатията е лъженаука. Конкретно на въпроса ви – у нас го заявяват открито от Клуба за борба с лъженауката към БАН. Позволете ми и малко предистория по тази тема. 

През 1915 -1916 г. е спряно финансирането на болници, прилагащи хомеопатия и на университети, където я преподават. Да, спират финансирането, но забележете, тогава, преди 100 години, никой не отрича този терапевтичен метод. Без да навлизам в подробности, въпреки, че са много интересни, ще кажа, че оставена извън лечебните бази, хомеопатията попада в ръцете на хора с религиозно, с философско образование. Т.е., хвърлена е в ръцете на не лекари и на хора с недостатъчно медицинско образование. 

Но нищо от нейната основна философия не се промени. Като контрапункт на това само ще отбележа, че за последните 50 години, през които практикувам лекарската си професия, терапевтичните подходи в конвенционалната медицина се промениха над 10 пъти.

Огромен брой лекарства бяха отстранени, защото за съжаление, видяхме тяхната вреда върху човешки организъм. Но независимо от всичко, ние продължаваме да възвеличаваме конвенционалните методи. Затова пак ще кажа, атакуват ни хора с определено административно влияние в научните среди и структури, и далеч от медицината.

- Как ще отговорите на тези атаки? Вашите аргументи?

- Във всички хомеопатични лекарства с високи разреждания (над 24 нули след десетичната запетайка), не съществува нито една молекула от веществото, от което е създаден медикаментът. Ние не само не отричаме този факт, напротив активно го изучаваме и преподаваме на нашите лекари с думите, че високите разреждания не съдържат абсолютно никакъв химичен състав. Но това не попречи, което пак е жалко, в БАН да изследват наш медикамент точно по този повод. Просто изразходваха излишни средства, за да стигнат до извода уважаемите физико-химици, че в лекарството има само захароза и лактоза. 

Хомеопатията помага на често боледуващите деца

Знаете ли, че ако медикаментът Фоликулинум 15 СН (30 нули след десетичната запетайка, естрогенен хормон – разреден) се даде на жена с хиперестрогенна функция, след 2 месеца оплакванията й ще изчезнат. Защото съм установявал, че хиперестрогенемията се снижава в нивото, забележете, на физиологичните норми. За разлика от хормонален препарат, който много често променя хормоните извън физиологичните норми. Изкушавам се да ви дам пример с една обикновена флашка с 44 гигабайта памет. 

Ако я претеглите на фина и точна аналитична везна, след което я заредите с 64 гигабайта памет и пак я претеглите, ще установите, че няма разлика в теглото. Но има много информация и то такава, която може да срине икономиката на една държава или цяла поредица от сървъри в компютърна мрежа, да унищожи конфигурации, без да има разлика в теглото. 

Почти същото е и с хомеопатичните медикаменти. Защото ние смятаме, че механизмът на действие на хомеопатичното лечение е на база информацията, която се носи във водния разтвор. В него се разреждат хомеопатичните лекарства и се динаминизират, т.е., пренареждат се молекулите на водата в клъстерни структури, които носят информация. И тази информация във водата, която се диспергира, чистата вода, обработена с хомеопатични разредени разтвори, носи информация за организма.

Жалко е, че лекар трябва да напомня на физико-химици, че съвременни изследвания върху свойствата на водни молекули, обработени с хомеопатични разтвори, в които няма абсолютно нито една молекула химичен разтвор, имат различна структура на електромагнитно излъчване, което може определено да се замери и да се види. 

Ние трябва да забравим тази идея, че животът е възникнал ей така: срещнали се две аминокиселини в праисторическия океан и казали „хайде да направим един белтък“. И от белтъка станала първична клетка, после тя еволюирала в друга клетка. Интересно как се е създал организъм с генетичен заряд, с наследствен материал и най-важното забележете, с няколкостотин хиляди биологично свързани вериги и протичащи процеси.

Живият организъм е великолепно творение на Твореца, който и да е той. Бог, независимо от религията, която го изповядва, Вселенският разум, който така или иначе, вероятно съществува съгласно принципите на съвременната квантова физика. Вселената се разглежда като холографско разумно творение и неговите прояви се наблюдават от изследователите. Но това е друга тема, която е спор в квантовата физика вече от десетилетие. 

Д-р Петко Загорчев

- Д-р Загорчев, какви още аргументи ще изложите в отговор на атаките?

- След като стана ясно, че хомеопатичните лекарства действат, на второто обвинение, че хомеопатията е огромна измама за много пари, ще отговоря така:  хомеопатичните лекарства са в пъти по-евтини от тези в конвенционалната медицина, едно хомеопатично лекарство в България е 2 евро. 

Следва цитиране на документ-декларация на научния консултативен съвет на европейските академици, че използването на хомеопатията подтиква пациента да забави търсенето на подходяща медицинска помощ. Абсурдно обвинение на фона на това, че в писмата, които сме изпратили до МС, точно и ясно заявяваме: съгласно българското законодателство, а и в много страни в Европа, хомеопатията като терапевтичен метод по Закона за здравето се прилага само от лекари и стоматолози. 

Категорично заявявам, че лекарите в България са с изключително високо ниво на познания в конвенционалната медицина и практика. 

Интегративните неконвенционални методи не отхвърлят конвенционалната медицина, не лишават пациента от достъп до лекар и до съвременна медицина, а надграждат, обогатяват терапевтичните и диагностични възможности на всеки лекар. Така че това обвинение е напълно несъстоятелно. 

- Как ще коментирате обвинението, че хомеопатичните препарати не са безопасни? 

- Следващото обвинение към хомеопатията е, че има потенциални проблеми с безопасността на хомеопатичните препарати поради лошото наблюдение на производствените методи. Това е безспорна лъжа. Мога да говоря много по въпроса, но ще ви цитирам следното: чистотата на производство, на достъп в хомеопатичните лаборатории,  конкурира режима на достъп на ламинарния поток въздух, който постъпва в лабораториите на НАСА. 

Обвиняват ни и, че с един и същ медикамент лекуваме различни заболявания. Да, защото не лекуваме по МКБ, а страдащия човек. При един грип например, при който 5 човека имат съвсем различни оплаквания, в конвенционалната медицина подхождаме с един и същи препарат – Тамифлу. Докато в хомеопатията за отделните оплаквания разполагаме с 20 прецизни медикамента, отговарящи на клиничната картина. Това го видяхме и при ковид, който все още продължава да хитрува – различна клинична картина, кой с температура, кой с мускулни болки, кой с нарушено обоняние или чувство за безсилие. Или пък човек го изкарва на крак. 

Заслужава ли си на тези, които го карат на крак, да включваме тежката артилерия с антибиотици? Ние можем да облекчим дребните отклонения, например болката в гърлото и т.н. Или с известните на всички майки хомеопатични медикаменти за деца, които те пият с удоволствие, също и шуслерови соли и т.н. Хомеопатията на практика определя индивидуалния  подход към пациента. В нея съществува понятието чувствителен тип. 

За съжаление, в конвенционалната практика почти 2 десетилетия ни се присмиваха за това понятие. Но ето, че и те еволюираха, за да стигнем до истината, че и конвенционалното лечение трябва да е индивидуално, прецизирано, насочено към всеки един пациент, съобразено с неговия генотип.

Защото се оказва, че всяко човешко същество, независимо от своя генотип, има различни фонотипни изяви: при един болестта може да се прояви, при друг - не;  един да реагира по-добре на външни фактори, друг – по-зле и т.н. Дали ще се отключи една генетична предиспозиция за дадена болест, зависи от условията, при които живее човек: стрес, храни, хранителен толеранс, вируси и още много други фактори.

Няма конвенционална и неконвенционална медицина. Има едно изкуство, наречено изкуството да лекуваш по най-добрия, бърз и безопасен метод за пациента. Всяко лечение трябва да бъде по възможност строго персонализирано към пациента като цяло – към неговия дух, интелект и тяло.

5 мита за хомеопатията, на които сляпо вярваме

Човекът боледува като едно цяло. В стремежа за неговото лечение има място и за съвременната медицина, и за интегративната. Бъдещето е на интегративната медицина. И колкото повече методи съчетава тя, толкова по-безопасна ще става за хора.

Медицината е храм, в който хора, надарени с прозрение, със знание, лекуват страданието, болката, борят се срещу смъртта. Не бива да позволим лекарите да слязат на нивото на търговци-печалбари. 

Аз продължавам да вярвам във високите идеали, които имат българските лекари и здравни специалисти. И смятам, че всички тези атаки ще бъдат без резултат. Академичната общност отговори много добре, като определи, че автономността и академичният поглед не ги задължават да отговарят на писмата до тях, с които ни атакуват. 

Министерствата, съобразно своите правомощия, определиха, че това са методи, които са в рамките на Закона за здравето, на Закона на образованието и с нищо не нарушават нормативните наредби. И аз не виждам защо хора, които са далеч от медицината, се опитват да подлъгват дори медици. 

Позволете още едно изречение в самия край: опитът на БАН да изведат хомеопатията от списъка на лечебните методи ще ни върне един век назад.

Какво ще се предприеме срещу атаките?

„Като председател на Българската медицинска хомеопатична организация ще подготвя писмо и ще го изпратя до Комисията по етика към БАН, защото истината трябва да се казва открито. Аргументите да се защитават обосновано. Ще попитам защо тези, които ни атакуват, се позовават на неверни публикации. Един от документите, на който се базират, е прословутият австралийски доклад от 2015 г., в който се твърди, че не съществуват стойностни научни доказателства в подкрепа на хомеопатията като лечебен метод. 

Правителствен следователски център със световно реноме на практика заблуди учените и обществеността, защото направи проучвания със строго подбрани метанализи и научни доклади. Това се нарича феномен на черешката в статистическите анализи, в които се подбират само тези доклади, които отговарят на тенденцията да се даде отрицателна характеристика. Като в същото време не са реферирани големи и сериозни изследвания. Веднага ви уведомявам, че става дума за последния сериозен доклад на френски учен, който доказва стойността на хомеопатията в удължаване живота на пациенти с дребноклетъчен карцином. 

Ние не отхвърляме нито химиотерапията, нито съвременната имунотерапия, но можем с хомеопатични безвредни средства първо да подпомогнем и да редуцираме страничните ефекти на конвенционалната медицина. Да помогнем и когато има увреждане на черния дроб, на паренхимни органи, на гастроинтестиналната система”, коментира лекарят.

Яна БОЯДЖИЕВА

Коментари