Климатичните промени приближават патогените до хората

Климатичните промени приближават патогените до хората

218 от 375 инфекциозни болести, пред които е изправено човечеството по света, са били влошени в даден момент от климатични опасности и промени. Само 16% са били понякога намалени.

Това установяват учени, анализирали предишни проучвания за влиянието на климатичните промени върху инфекциозните заболявания. Наводненията, горещините, сушата са влошили 58% от инфекциозните болести, сред които малария, хантавирус, холера, антракс.

Учените разкрили 1006 уникални пътя, при които наборът от климатични промени чрез различни видове предаване е довел до огнища на болести от таксономично разнообразие от патогени. 

„Необходими са агресивни действия за смекчаване на емисиите от парникови газове“, пишат учените в проучването, публикувано в списанието Nature Climate Change. 

Д-р Валентина Цанева: Чистите ръце са ключови срещу инфекциозните болести

Голямо е разнообразието от човешки патогенни заболявания (например бактерии, вируси, животни, растения, гъбички, протозои и т.н.), както и видовете на предаване (например векторно, въздушно-капково, директен контакт и т.н.), които могат да бъдат засегнати от тези опасности.

Затоплянето е влошило 160 болести, наводненията - 121, сушата – 81, и пр. Учените припомнят, че патогенните заболявания се предават основно чрез вектори (103 заболявания), въпреки че са установили и случаи на предаване, включващи воден (78), въздушен (60), директен, (56) както и хранителен (50 уникални заболявания) контакт. 

Затоплянето и промените във валежите например се свързват с разширяване на ареала на вектори, като комари, кърлежи, бълхи, птици и няколко бозайници, замесени в огнища от вируси, бактерии, животни и протозои, включително денга, чикунгуня, чума, лаймска болест, западен Нилски вирус, Зика, малария.

Разпространението на вируси (например Nipah и Ebola) се свързва с диви животни (прилепи, гризачи, примати), които се движат над по-големи площи, търсейки храна за ограничени хранителни ресурси, причинени от суша или намиране на нови местообитания след горски пожари.

Коментари