Ръст на неврологични заболявания, причинени от химикали в дома

Ръст на неврологични заболявания, причинени от химикали в дома

През последните години броят на неврологичните и невроразвиващите се разстройства, като например от аутистичния спектър, нарушения с дефицит на вниманието и множествена склероза, значително нараства. Макар че напредъкът в диагностичните практики е причина за част от това увеличение, все повече изследвания сочат, че факторите на околната среда допринасят за него.

Едно новаторско проучване, проведено от Медицинския факултет на Университета Case Western Reserve, разкрива доказателства, че обичайните химикали, съдържащи се в ежедневните продукти, могат да навредят на жизненоважните мозъчни клетки, което може да обясни тази възходяща тенденция.

Виновниците

Това проучване постави в центъра на вниманието два вида химикали: органофосфатни забавители на горенето и четвъртични амониеви съединения (QAC), които са широко разпространени в многобройни предмети за бита и лична хигиена. Изследователите открили, че тези вещества могат да увредят или убият олигодендроцитите - специализирани клетки, отговорни за производството на миелиновата обвивка, която изолира нервните клетки, без да увреждат други видове мозъчни клетки.

Агресивните домакински химикали увреждат чернодробните клетки

Олигодендроцитите, които са от решаващо значение за предаването на нервните импулси, започват да се произвеждат още в ембрионалния стадий и продължават да го правят предимно през първите две години от живота. Иновативният подход на изследването включва излагане на олигодендроцитни прогениторни клетки, получени от миши стволови клетки, на широк спектър от химикали. Въпреки че по-голямата част от тестваните вещества не са показали неблагоприятни ефекти, за значителен брой от тях е установено, че са токсични за развитието на тези важни мозъчни клетки.

Доказателства 

Проучването надхвърля границите на клетъчните култури и се отнася до живи организми, като разкрива, че QACs, приложени на мишки, могат да преминат кръвно-мозъчната бариера, да се натрупат в мозъка и да доведат до загуба на олигодендроцитни клетки. Това откритие е особено тревожно, тъй като предполага осезаем риск за развиващите се мозъци. По-нататъшно изследване с помощта на човешки кортикални органоидни модели, които имитират аспектите на човешкия мозък, показало, че излагането на органофосфатни забавители на горенето значително намалява броя на зрелите олигодендроцити и техните предшественици, което показало блокиране на процеса на съзряване на тези клетки.

Експозиция и рискове за здравето на децата

Изследователският екип анализирал данни от Националното изследване на здравето и храненето (NHANES) на CDC, като се фокусирал върху излагането на деца на възраст 3-11 години на органофосфати. Резултатите показали, че по-високите нива на експозиция са свързани с повишена вероятност за специални образователни потребности или двигателни дисфункции, което подчертало тревожната връзка между тези химикали и аномалното невроразвитие.

Диетите с много морски дарове ни „хранят“ и с опасни химикали

Превенция и алтернативи

Констатациите подчертават спешната необходимост от осведоменост и предпазни мерки, особено сред уязвимите групи като бременни жени, деца и хора с хронични заболявания. Експертите препоръчват да се сведе до минимум употребата на продукти, съдържащи тези химикали, и предлагат да се премине към по-безопасни алтернативи за дезинфекция като каприлова киселина, лимонена киселина, млечна киселина, водороден пероксид и продукти на алкохолна основа. 

Въпреки че изводите от това проучване са сериозни, д-р Сувариш Саркар от Медицинския център на Университета в Рочестър и д-р Джагдиш Хубчандани от Държавния университет на Ню Мексико предупреждават да не се прави пряка причинно-следствена връзка от тези открития с резултатите за човешкото здраве.

Те подчертават сложността на човешката биология и необходимостта от допълнителни епидемиологични и фундаментални изследвания, за да се разбере напълно въздействието на тези химикали върху неврологичните състояния. Това проучване, публикувано в Nature Neuroscience, представлява ключова стъпка в разбирането на факторите на околната среда, допринасящи за нарастването на неврологичните разстройства. То поставя основите на бъдещи изследвания, целящи да намалят тези рискове и да защитят общественото здраве.

Борис АЛЕКСАНДРОВ

Коментари