Дължа ли такса за издаване на болничен лист?

Дължа ли такса за издаване на болничен лист?

При издаване на болничен лист личната лекарка на децата ми изисква заплащане от 10 лв. На вратата на кабинета има залепен ценоразпис за дейностите, които не покрива НЗОК. В правото си ли е да изисква заплащане?

Димитрина Вълчева, гр. Бургас

НЗОК заплаща за различни видове медицинска помощ съгласно Закона за здравното осигуряване. Сред видовете медицинска помощ попада и дейността по медицинската експертиза, която включва дейности по: Издаване на първичен болничен лист; Издаване на вторичен болничен лист; Насочване за медицинска експертиза към ЛКК; Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК.

Какви документи са ми нужни за издаване на болничен лист от ЛКК?

Съгласно Закона за здравното осигуряване потребителска такса се заплаща „за оказана медицинска помощ“. За издаване на болничен лист, като резултат от прегледа, не се заплаща такса, когато съответното лечебно заведение има сключен договор с НЗОК.

Здравноосигурените лица дължат само потребителска такса, която към настоящия момент е 2,90 лв. или 1.00 лев.

Децата са освободени от заплащането й. За издаването на болничен лист за гледане на болно дете родителят не дължи потребителска такса.

Коментари