Какви документи са ми нужни за издаване на болничен лист от ЛКК?

Какви документи са ми нужни за издаване на болничен лист от ЛКК?

Претърпях операция за смяна на тазобедрена става с изкуствена. Издаден ми е болничен до 20 януари, след това трябва да се явя и на ЛКК за удължаването му. Ще получа ли удължението от 21 януари, тоест, да няма прекъсване? Какво трябва да взема от личната лекарка: Направление за преглед за издаване на болнични от ЛКК или Талон за медицинска експертиза бл.МЗ-НЗОК №4? Никога не съм ползвала такива болнични и моля за информация.

Елена Кръстева, гр. Русе

В случаите, в които след болничното лечение осигуреният се нуждае и от домашно лечение, при изписването му от лечебното заведение се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 календарни дни за домашно лечение.

Болничният лист се издава в деня на изписването от лечебното заведение за болнична помощ и се отразява в историята на заболяването и в епикризата, като се обосновава необходимостта от отпуск за домашно лечение.

Личният лекар насочва пациента към ЛКК в извънболничната помощ за продължение на болничния лист, издаден от лечебното заведение за болнична помощ.

По преценка на личния лекар или специалист от извънболничната медицинска помощ, за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същият издава на здравноосигурения:

„Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК №6) – при необходимост от прегледи и консултации със съответен специалист или към ЛКК, когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК;

„Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК №4) – при необходимост от специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания;

„Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК №3А) – при необходимост от ВСМД; издава се от специалист от извънболничната медицинска помощ;

Общопрактикуващият лекар издава „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК №3А) само за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурените, и за ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“; при трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност или намалена възможност за социална адаптация, общопрактикуващият лекар насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК, съгласно Правилника.

Според Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приети с Постановление на Министерския съвет, компетентни да установяват временната неработоспособност са определени медицински органи. Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар, от медиците в консултативните комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

 Милена ВАСИЛЕВА

Коментари