Джипито на децата ми е прекратил договора си с НЗОК – какво да правя?

Джипито на децата ми е прекратил договора си с НЗОК – какво да правя?

Личният лекар на децата ми е прекратил договора си с НЗОК миналата година. Амбулаторната карта на едното от децата ми, което е на шест години, липсва - най-вероятно е изгубена. Двамата родители си извадихме кодове за достъп до електронните здравни досиета, но там липсват каквито и да е данни за децата. Въпросът ми е: с какви документи да направя избор на нов личен лекар за децата, при положение, че липсват данни за имунизации и прегледи? Има ли някакъв начин да бъде възстановена тази информация?

Добромира Канева, гр. Бургас

Мога ли да сменя личния лекар, без промяна на адресната регистрация?

В случая, след като личният лекар е прекратил договора си с НЗОК/РЗОК, може да направите избор на общопрактикуващ лекар на вашите деца по всяко време на годината. Необходим ви е Регистрационен формуляр за постоянен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ), който може да разпечатате от сайта на НЗОК - меню “За гражданите” - линк “Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар”.

По отношение на информацията за извършените имунизации и прегледи, която не намирате в електронното досие, ви информираме, че контролът върху спазване на схемите по имунизационния календар се осъществява от регионалната здравна инспекция (РЗИ), а контролът върху обхвата на задължителните имунизации и реимунизации се извършва от Министерството на здравеопазването - на национално ниво и от РЗИ - на областно ниво, съгласно Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в България. Т.е. информацията за имунизациите бихте могли да намерите в съответната РЗИ.

Дължа ли такса за издаване на болничен за гледане на дете?

За извършените от ОПЛ амбулаторни прегледи на децата може да получите информация от РЗОК, с която ОПЛ е сключил договор - да използвате възможността да подадете писмено заявление за прегледите. На сайта на НЗОК са публикувани вътрешни правила за предоставяне на тази информация - меню “Нормативна база” - линк “Други нормативни актове” - “Вътрешни правила за предоставяне на информация”. Оттам може да изтеглите Заявление до управителя на НЗОК/директора на РЗОК, което попълвате, за да ви бъде предоставена информация за ползваната по линия на Касата медицинска помощ за съответния период (в рамките на последните 5 години). Предоставянето на информацията се извършва въз основа на писмено заявление по образец на НЗОК /Приложение №1/, подадено в ЦУ на НЗОК или в РЗОК.

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива за всеки!

Коментари