Джипито дава ли направление за ЕЕГ и ЕМГ?

Джипито дава ли направление за ЕЕГ и ЕМГ?

Налага ми се за изясняване на здравословните ми проблеми, да си направя ЕЕГ и ЕМГ. Има ли възможност за извършване на тези изследвания с направление от личния лекар?

Дарина Димова, гр. Варна

НЗОК заплаща високоспециализираните дейности „Електроенцефалография“ (ЕЕГ) (с код 89.14) и „Електромиография“ (ЕМГ) (с код 93.08) от пакет „Нервни болести, детска неврология“ в извънболничната специализирана помощ, ако дейността е назначена от специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК № 3А), работещ в изпълнение на договор с НЗОК.

В случай, че специалистът по нервни болести има сключен договор с НЗОК за тези видове високоспециализирани дейности, след преценка на необходимостта, той ще издаде бл. МЗ-НЗОК №3А и ще ги извърши, а пациентът заплаща само потребителска такса за прегледа.

Коментари