Имам ли право на доплащане от НЗОК за лекарства за хипертония и диабет тип 2?

Имам ли право на доплащане от НЗОК за лекарства за хипертония и диабет тип 2?

При направени изследвания през 2015 г., имам поставени диагнози за метаболитен синдром, захарен диабет тип 2 и инсулинова резистентност. В началото ми предписаха лечение с неоформин, след това - с глюкофаж, 3 по 850 мг, и 3 по 1000 мг, или глюкофаж ХР 1000 мг, редукция на тегло с 10 кг. Диагностицирана съм впоследствие и с артериална хипертония. Предписана ми е редовна антихипертензивна терапия с Тритейс Комбо, Бизогамма 5 мг. Мога ли да получавам доплащане от НЗОК за посочените лекарства и каква е процедурата за това?

Биляна Стефанова, гр. Плевен

Лекарствените продукти, които НЗОК заплаща за домашно лечение, отговарят на следните условия:

- да са включени в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС);

- да са показани за заболявания, включени в Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, утвърден с Решение на Надзорния съвет на НЗОК.

Ангажимент на лекуващия лекар е въз основа оценката на актуалното състояние на пациента, да предпише терапия за конкретното заболяване, като се вземе предвид ефективността от прилаганата лекарствена терапия, възможни лекарствени взаимодействия, поява на нежелани лекарствени реакции от провежданото лечение. При предписване на лекарствени продукти също така е необходимо, лекарят да информира здравноосигурения относно това дали лекарственият продукт е включен в Приложение №1 на ПЛС и дали се заплаща напълно или частично от НЗОК.

Конкретно, лекарствените продукти Neoformin, Glucophage и Glucophage XR са включени в Приложение №1 на ПЛС и се заплащат за диагноза с МКБ код: Е11 – неинсулинозависим захарен диабет (тип 2).

Лекарственият продукт Tritace Combo е включен в Приложение №1 на ПЛС, съгласно който се заплаща за диагнози с МКБ кодове: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2.

Лекарственият продукт Bisogamma 5mg е включен в Приложение №1 на ПЛС – за диагнози с МКБ кодове: I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I20.0, I20.8.

Коментари