Изследванията за кръвна група покриват ли се от Касата?

Касата заплаща извършването на изследване в извънболничната помощ за определяне на кръвна група не само за бременни жени

Изследванията за кръвна група покриват ли се от Касата?

Покриват ли се от НЗОК преди бременност следните изследвания: TORCH-комплекс и определяне на кръвната група и резус-фактор?

Десислава Йончева, гр. Кърджали

Мога ли да сменя личния лекар, без промяна на адресната регистрация?

НЗОК заплаща извършването на изследване в извънболничната помощ за определяне на кръвна група не само за бременни жени.

В пакет “Имунохематология” (с код 12.01) е включено изследване “Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)”, за което НЗОК заплаща.

Изследването се назначава с направление (бл. МЗ-НЗОК №4) с горепосочения код и се извършва в лаборатория, сключила договор с НЗОК.

Дължа ли такса за издаване на болничен за гледане на дете?

При нормална бременност и при рискова такава НЗОК заплаща за определяне на кръвна група и Rh фактор един път - в първи триместър (или при първо посещение).

За TORCH-комплекс - НЗОК не заплаща.

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива за всеки!

Коментари