Как мога да получа документ S1 за майка ми?

Как мога да получа документ S1 за майка ми?

Майка ми в продължение на 6 месеца ще живее в Испания, при сестра ми. Понеже е с един работещ бъбрек, налага се да й се правят периодични кръвни изследвания и в Испания. От там изискват да представи документ S1. Възможно ли е и как да се извади онлайн?

Мариана Янакиева, гр. Кърджали

Чрез официално кандидатстване на майка ви в испанската здравноосигурителна институция/каса, формуляр S1/S072 „Регистрация за медицинска помощ“ може да се изиска по служебен път от съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК). Съгласно (ЕО) Регламент 883/2004 и (ЕО) Регламент 987/2009, уреждащи обмяната на европейски удостоверит елни документи между осигурителните институции в ЕС, местната здравна каса има задължението да изиска този, както и всякакви други документи, свързани със здравното осигуряване на пациента.

Възможен вариант за издаването на формуляр S1 е кандидатстването лично или чрез упълномощено лице в РЗОК.

Уточняваме, че РЗОК издава формуляра при наличие на законовите предпоставки, съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Конкретно формулярът се използва за осигурени пациенти и членове на техните семейства, които дългосрочно пребивават в една страна от ЕС, но в същото време са здравноосигурени в друга европейска страна като икономически активни лица (например, командировано осигурено лице и членовете на семейството) или пенсионери.

В този смисъл, РЗОК ще прецени дали са налице условията за издаването му в конкретния случай.

Адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни каси са публикувани на интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg) – меню „Контакти“.

Коментари