Каква сума покрива НЗОК при операция за отстраняване на матката?

Каква сума покрива НЗОК при операция за отстраняване на матката?

Каква сума покрива НЗОК при гинекологична операция за отстраняване на матката, когато тя е лапароскопска?

Илиана Узунова, гр. Ямбол

В областта на акушерството и гинекологията има различни клинични пътеки, по които здравноосигурените жени могат да бъдат приети за лечение. Операцията например би могла да се проведе по клинична пътека №161 „Радикално отстраняване на женски полови органи“. Имайте предвид, че по тази клинична пътека НЗОК не заплаща консумативите за роботасистирана хирургия. Това изрично е записано в клиничната пътека. 

По клинична пътека №160 „Нерадикално отстраняване на матката“ използваният метод (лапароскопски или отворена операция) е в зависимост от медицинските индикации и по преценка на лекуващия лекар. Ако манипулацията се извършва по лапароскопски път, НЗОК не заплаща съответните лапароскопски консумативи.

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата, с назначаване на до два контролни прегледа в същото лечебно заведение за болнична помощ, задължително записани в епикризата, в рамките на 30 дни след изписването. Потребителската такса за болничния престой в размер на 5.80 лв. – сума, определена с постановление на МС за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно (освен ако пациентът не е освободен от нея).

Коментари