Какво трябва да знаем за биполярното разстройство?

Какво трябва да знаем за биполярното разстройство?

Биполярното разстройство има две форми на психично състояние. И двете предизвикат необичайни смени в настроението и промени в нивата на енергия и активност, пише на сайта medicalnewstoday.com. 

Биполярно разстройство-II е форма на това заболяване, характеризираща се с цикли на депресивни епизоди, последвани от хипоманиачни периоди. Хипоманията е период на настроение и поведение, които са повишени над нормалното, но все пак не толкова екстремно като при маниакалното поведение. 

Основната разлика между биполярно разстройство тип I и биполярно разстройство тип II е свързана с интензивността на маниакалния период. Биполярното разстройство тип I се характеризира с поне един епизод на мания, преди или след хипоманиачен или голям депресивен епизод. Понякога манийните епизоди, които се случват при биполярно разстройство тип I, могат да предизвикат психотичен епизод, където човекът се откъсва от реалността. 

Хората с биполярно разстройство тип II не изпитват истински манийни епизоди, при които тяхното настроение и енергийни нива са толкова високи, че причиняват проблеми в работата и социализирането, и може да предизвикат психоза. Някои хора с биполярно разстройство тип I трябва да бъдат хоспитализирани по време на маниакалните си състояния. Това не прави биполярното разстройство тип II по-малко тежко от първия тип  на заболяването. При биполярно разстройство тип II депресивните епизоди са подобни на тези при биполярно разстройство тип I и причиняват значително нарушаване на ежедневието на човека за продължителен период от време.

Симптоми

Симптомите на биполярно разстройство тип II включват периоди на хипомания, последвани от депресивни епизоди. Може да бъде нормално за хората да изпитат периоди на чувство на неудовлетвореност, последвани от моменти на тъга, но при пациенти с биполярно разстройство тези промени в настроението са по-екстремни. 

Плаща ли НЗОК лечението на биполярно разстройство?

Хората, изпитващи хипомания, могат да забележат комбинация от следните симптоми:  намалена нужда или неспособност за сън, състезателни мисли, говорене твърде бързо или много повече от обикновено, склонност към безразсъдно поведение като например прекалено много разходи, пиене на алкохол или употреба на наркотици, или вземане на импулсивни решения. 

Тези периоди, за да бъдат класифицирани като истински хипоманиакални епизоди, трябва да продължат най-малко 4 дни и да имат поне три от горните симптоми. Хората, които изпитват хипомания, могат да се чувстват много добре по време на тези периоди, и е възможно да не знаят, че нещо не е наред. 

Въпреки това близките на човек с биполярно разстройство тип II ще забележат необичайни промени в поведението му по време на хипоманиачните епизоди. Когато хората с биполярно разстройство не са в хипоманиачно състояние, могат да бъдат в голяма депресия.

Симптомите на големи депресивни епизоди включват следното: чувство на тъга, празнота или безнадеждност, загуба на интерес към дейности, неспособност за сън или прекалено много сън, намалена енергия, чувство на безполезност и вина, проблеми с концентрирането или фокусирането, повишаване на теглото или загуба на тегло, без диета, мисли или тенденции за самоубийство. Други признаци и симптоми на биполярно разстройство може да се появят по време на двата периода на хипомания и големи депресивни епизоди. Те могат да включват следното: тревожност, меланхолия.

Лечение

Психиатърът е специалистът, който лекува биполярно разстройство. Лечението обикновено е многостранно, включващо комбинация от лекарства и психотерапия. Психотерапията е съсредоточена върху разговори за емоциите и проблемите, свързани с биполярното разстройство и други неблагополучия в живота на човека.

Тя може да включва поведенческо управление, като създаване на планове за действие за това как да се процедира по време на промени в настроението. Понякога може да се наложи хоспитализация или стационарни програми за контрол на депресивните епизоди или лечение на съпътстващи проблеми като употреба на алкохол или наркомания.

Борис АЛЕКСАНДРОВ 

Коментари