Откъде мога да получа информация за направените ваксини на децата ми?

Вижте какъв е правилникът

Откъде мога да получа информация за направените ваксини на децата ми?

Моля да ми обясните какъв е редът и начинът да получа достъп до имунизационния статус на децата ми? Трябва ми целият списък с поставените им ваксини по дати.

Лилия Павлова, гр. Кърджали

Д-р Нигяр Джафер: Рискуваме живота на детето, ако не го ваксинираме

Следва да потърсите здравноосигурителната книжка на вашето дете и личната амбулаторна карта, а също така да се обърнете за информация към личния лекар на детето.

Може да направите и онлайн справка, ако сте родителят, извършил избора на личен лекар на детето и имате издаден универсален код за достъп (УКД) до електронното досие - вашето и на детето.

УКД се издава от всяка Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето, като за целта е необходимо да се подаде заявление за издаване (по образец). Заявлението може да се изтегли и от сайта на НЗОК.

В електронното досие има линк “Имунизации“, където са описани код, име на имунизация, дата на поставяне на ваксина, както и данни за лекаря, извършил имунизацията. За да бъдат отразени имунизациите на вашето дете в пациентското му досие, те трябва да бъдат отчетени от личния лекар, в чиято пациентска листа то е вписано.

Предвидена е и възможност да изтеглите Заявление за предоставяне на информация от сайта на НЗОК до управителя на НЗОК/до директора на РЗОК, което родителят попълва, за да му бъде предоставена информация за ползваната по линия на Касата медицинска помощ (в случая - за извършените имунизации) за съответния период.

Предоставянето на информацията се извършва въз основа на това писмено заявление, подадено в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) или в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Може да намерите необходимата ви информация (да вземете нужния документ) и от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), защото съгласно Наредба №15 за имунизациите, там се отчитат всички извършени имунизации и РЗИ е институцията, която осъществява контрол.

Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Р. България е издадена от министъра на здравеопазването: всички извършени задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми имунизации и реимунизации, и приложени биопродукти за постекспозиционна профилактика се отчитат в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) от хората, извършили имунизация или реимунизация

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива!

Коментари