Проф. д-р Маргарита Цонзарова: Почти няма нелечима вродена сърдечна малформация

Правим дни на отворените врати специално за пациенти над 18 г.

Проф. д-р Маргарита Цонзарова: Почти няма нелечима вродена сърдечна малформация

Проф. д-р Маргарита Цонзарова има две специалности - детски болести и детска ревмокардиология. Работи в областта на вродените сърдечни малформации - естествена и следоперативна еволюция, белодробна хипертония; инвазивна диагностика и интервенционална кардиология.

От 2003 г. е началник на Клиниката по детски болести и детска кардиология към Националната кардиологична болница (НКБ) - София. В момента ръководи Експертния център по вродени сърдечни малформация към НКБ. 

По случай Международната седмица (7 - 14 февруари) за осведоменост за вродените сърдечни заболявания Експертният център обявява дни на отворени врати за над 18-годишни пациенти с вродени сърдечни малформации.

Прегледите ще се извършват от 10 до 14 февруари, от 9 до 14 ч., в кабинет 61 на партера, след предварително записване на телефон 02/9211215 в отдел “Грижи за болния”. Пациентите трябва да си носят всички документи, свързани със заболяването. 

- Проф. Цонзарова, колко деца се раждат с вродени сърдечни малформации?

- По световна статистика вродените сърдечни малформации (ВСМ) са с честота от 8 до 10 на 1000 новородени. Тази честота не се е променила с годините. Реално броят на децата със сърдечни малформации зависи от раждаемостта. Например при 70 000 раждания около 500 деца са с вродени сърдечни малформации. 

- Колко от тези деца минават през Националната кардиологична болница?

- Понеже сме Национална болница и имаме необходимите специалисти и апаратура, можем да отговорим на нуждите на страната. Около 95% от децата с вродени сърдечни малформации преминават през нашата специализирана детска кардиологична клиника за диагностика и лечение (медикаментозно, оперативно и интервенционално), както и за амбулаторно проследяване. На амбулаторни прегледи и на стационарно лечение преминават около 1000 деца всяка година. 

- Какво представляват като патология вродените сърдечни малформации?

- Това е патология, която засяга вътреутробното развитие на сърцето през четвъртата до осмата седмица на бременността, когато се оформя сърдечносъдовата система. И ако в този момент се прояви някакъв увреждащ фактор, това може да доведе до патологично развитие на сърцето и кръвоносните съдове на плода. 

- Кога и как се диагностицират вродените сърдечни малформации?

- В последните години с напредъка на медицината тези малформации могат да се диагностицират още по време на бременността. Затова съветваме жените, които вече имат дете с вродена сърдечна малформация, или член на семейството с ВСМ, при следваща бременност, около двадесетата гестационна седмица, непременно да направят ехокардиографско изследване на сърдечносъдовата система на плода.

Тогава се виждат много добре структурите на сърцето. След раждането на дете, за което се знае, че има сърдечна патология, то се консултира с детски кардиолог, който определя последващите действия. Някои критични кардиопатии изискват спешно изследване и лечение.

Доста бременни, без да имат фамилна обремененост, правят пренатално изследване на сърдечносъдовата система на плода. 

Проф. д-р Маргарита Цонзарова

Такова изследване обаче не може да се извършва като масов скрининг, защото е изключително скъпо. Прави се само на застрашени групи с рискови фактори. Ако майката или бащата е носител на такова заболяване, или във фамилията има такива случаи, както и при вече родено дете с вродена сърдечна малформация, вероятността да се роди следващо дете с такова заболяване е между 18 и 20%.

При това вродената сърдечна малформация може да бъде съвсем друга, да не повтаря тази на майката, на бащата или на другото дете. 

- Какво е лечението на тези деца?

- Днес почти няма вродена сърдечна малформация, която да не се лекува. С напредъка на сърдечната хирургия и на интервенционалните процедури на всяко дете може да се помогне. Най-често лечението е оперативно, като за повечето заболявания това става на 1 до 2-годишна възраст.

Немалка част (20%) имат нужда от интервенция през първия месец след раждането. Чрез новите интервенционални методи на лечение “дефектът” на сърцето може да се отстрани неоперативно.

- Каква е целта на седмицата на отворени врати в НКБ, и то специално за пациенти над 18 години?

- В Клиниката по детска кардиология е традиция всяка година по време на Световната седмица на вродените сърдечни малформации да имаме дни на отворените врати. 

Отваряме вратите на възрастните (над 18 години) с ВСМ, защото с напредването на сърдечната хирургия се увеличи броят на пациентите, които успешно са оперирани като деца и доживяват зряла възраст. 

В момента възрастните са повече от децата с вродени сърдечни малформации. Но съществува проблем с обгрижването на пациентите в зряла възраст. До 18 г. те са пациенти на детските кардиолози, от тях се диагностицират, лекуват и проследяват.

Но когато навършат 18, повечето изпадат от системата на проследяване и това е проблем не само у нас, а и в световен план. Доказано е, че около 60% от оперираните като деца се губят от проследяване

Те обаче се нуждаят от регулярни прегледи, тъй като може да настъпят проблеми години след успешното оперативно лечение. Например, ако сърдечна клапа им е сменена в ранна детска възраст, с физическото израстване тази клапа става малка и не може да върши работата си.

В хода на проследяването се решава кога клапата трябва да се смени. В детска възраст децата се проследяват редовно, тъй като това е грижа на родителите. След излизане от детската възраст тези пациенти се обръщат към лекар само при появата на симптоми.

При регулярното проследяване обаче може да се установят начални промени в сърдечната функция, преди да се появят оплакванията. От друга страна, детските кардиолози нямат право да ги обгрижват след 18-годишна възраст. Затова в Националната кардиологична болница създадохме Експертен център по вродени сърдечни малформации, където се стремим да осигурим всички условия и тези хора да бъдат обхванати.

Тази година направихме организация за прегледи на пациенти над 18 години заедно с ръководителя на детската кардиологична клиника проф. Кънева и с проф. Гочева, която се занимава с възрастните, които имат нужда от кардиологична помощ. 

- При какви състояния хората трябва да минат на преглед по време на дните на отворените врати?

- Всеки човек, който е с ВСМ, независимо дали е опериран или не, може да се ползва от тази възможност.

- Какви усложнения могат да настъпят при възрастните с ВСМ?

- Най-честите усложнения, които се появяват години след оперативното лечение, са сърдечна недостатъчност (с отоци по краката, лесна умора, често боледуване), нарушена функция на камерите, нарушения в сърдечния ритъм, белодробна хипертония.

Създадени са специални ръководства от Европейското дружество по кардиология и от Американската кардиологична асоциация как да се проследяват тези пациенти в зависимост от вида и тежестта на сърдечното заболяване и състоянието на пациента. Някои трябва да идват на преглед всяка година, други - през две години, за да се вземат мерки, преди да се появят симптомите. 

Мара КАЛЧЕВА

Коментари