Проф. Мишел Израел: Електромагнитните полета водят до хипертония

Безопасно е да живееш под мобилен предавател, опасно е срещу него. Телефонът не трябва да се носи до сърцето и гениталиите

Проф. Мишел Израел: Електромагнитните полета водят до хипертония
Националният център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) създаде три здравни регистъра с европейски пари. Това са Регистър на пациентите с редки болести, Регистър на пациентите с диабет и Регистър на източниците на електромагнитни полета. По-подробно за предназначението на третия регистър обясни ръководителят на проекта – проф. Мишел Израел. 

- Проф. Израел, какво е предназначението на регистъра на източниците на електромагнитни полета и кои са те?
- Източниците на електромагнитни полета са комуникационните системи: базови станции за мобилна комуникация и всички цифрови телевизионни и радиопредаватели. В регистъра не влизат далекопроводите за високо напрежение, трансформаторите на ток и други източници на ниски честоти. 

Чрез този регистър местните власти ще контролират и ще имат актуална информация за разположението на предавателите на територията на цялата страна и нивата на излъчванията. Така ще изчисляват и здравния риск, особено на места с висока гъстота на източници на полета. 

Публичната част на регистъра ще показва местоположението на източниците на електромагнитни полета директно върху електронната карта на населеното място (Googie maps). Ако изберете адрес или точка от картата, ще видите всички предавателни станции, които се намират наоколо. Ако чукнете на самата станция, ще получите силата на електромагнитното поле, измерено от РЗИ. Регистърът е електронен, но ще има и специално мобилно приложение, чрез което да се ползва от телефон.

- Ползването на това приложение какво ще струва на хората?
- Приложението е безплатно. Човек може да влезе с телефон в него и да получи данни. Новият регистър ще заработи от 30 април 2017 г. 

- Обикновено антените на мобилните оператори са върху жилищни сгради. Каква е силата на електромагнитното излъчване върху хората, които живеят точно под антената?
- Те са най-защитени, защото енергията се излъчва успоредно на антената, и то в съвсем малък ъгъл. Надолу не се излъчва нищо.

Ако в конуса на излъчване попада съседна сграда на същата височина, тогава е опасно за хората там 

А сградата, върху която е антената, почти не хваща сигнал от тази станция. Големият въпрос е дали да се строят станции върху училища. И отговорът е - по-добре върху училища, отколкото срещу училища. 

- Какви заболявания предизвикват електромагнитните излъчвания?
- Конкретни заболявания, свързани с въздействието на електромагнитните полета, има само при хора, работещи при много високи стойности на полетата. Това са един вид професионални заболявания. Сред тях са исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, катаракта на очите. При останалите хора не може да се очаква заболяване. Под влияние на електромагнитни полета при тях се появяват някои невропатии, особени поведенчески реакции, сърдечносъдови проблеми, но те не достигат до фазата на същинско заболяване. Въпреки това тези хора трябва да се следят от лекар и да се изведат от средата на сравнително високо електромагнитно поле. 

- Кои са професиите, засегнати от заболявания заради високи електромагнитни полета?
- Много сериозни са облъчванията на лекари и лаборанти, които работят с ядрено-магнитни резонанси. Това е изключително рисков контингент. За пациентите няма толкова голям риск от облъчване, защото изследването може да се прави до веднъж годишно. Докато лекарите са изложени на тези полета постоянно, защото се налага да влизат при пациентите по време на изследване, особено когато това са деца или трудноподвижни пациенти.

Рисков контингент са и работещите във физиотерапията, както и работещите в телекомуникациите -
 
хората, които обслужват антените, радарните станции и т.н. В индустрията полета създават и генератори, които служат за топене на метали, за слепване на пластмаси, за сушене на дървесина, за обработка на стъпклопласти, бакелит. Пресметнахме, че контингентът, който работи в среда на високи електромагнитни полета, е повече от 300 000 души. 

- Какви оплаквания имат хората, които твърдят, че са чувствителни на електромагнитни излъчвания?
- Това е много сериозен проблем. Даже се обсъждаше на специално заседание на Световната здравна организация. Има хора, които декларират себе си като свръхчувствителни към електромагнитни полета. Доста изследвания се правят върху тях. Най-често те имат някакви неврологични симптоми - промени в кръвното налягане, тремор, топли или студени вълни, и то на възраст, когато не може да се очаква такова нещо. Освен това изпитват необосновани страхове, изпадат в психози. На тези пациенти е обърнато специално внимание. Правени са много клинични изследвания в скандинавските страни и те показват, че тези хора не са чувствителни само към електромагнитните полета, а към всякакви външни въздействия. Някои от тях имат по-ниско съпротивление на кожата, поради което са много чувствителни към електрическия ток. Някои имат по-лабилна нервна система и организмът им е в състояние, което още не може да се нарече болест, но отива към патология. Ако не се овладее състоянието, 

тези хора може да стигнат до психоза 

Те трябва да се изведат от средата, от която ги е страх.  Направили сме специален раздел в регистъра за тези чувствителни хора. Ще събираме данни за тях и ще намираме начин да бъдат лекувани. Съществува методика за това, дадена от Световната здравна организация, и ще работим по нея.  

- В регистъра има секция за жалби. От какво се жалват най-често хората?
- Те се жалват по принцип от наличие на базова станция или на далекопровод, или от трафопост до жилището им. И най-често искат да се премахне. Причините за това обаче не са здравословни проблеми на хората. Обикновено в дълъг блок с повече входове мобилният оператор плаща само на входа, върху който е поставен предавателят, и останалите протестират. 
Жалби се подават и от хора, наречени в Евробарометър активисти.  Непрекъснато подават жалби до институциите с един и същ въпрос и събират огромни папки с документи. От 20 години имаме такива хора, които познаваме добре. Един от тях си е облепил целия апартамент със станиол, за да се изолира напълно от електромагнитни полета. 

Станиолът затваря силовите линии на всички магнитни полета и екранира пространството. Обясняваме му, че е естествено човек да живее в някакво електромагнитно поле. Ако той се изолира, ще се почувства зле. Да се екранираш от тези полета, да няма никакви лъчения е още по-вредно. Цялата биосфера и развитие на видовете е станало при наличие на лъчения в пълния диапазон. Без тях се изолираш от естествената си среда.   

- Много се говори, че излъчванията на джиесемите са вредни. Къде до тялото не бива да ги носим?
- Не трябва да ги носим близо до сърцето и до гениталиите. Безопасното разстояние е 15 - 20 сантиметра от тялото. Освен това не трябва да се спи с джиесем до главата. Най-важното е да водим кратки разговори. Слушането на музика през слушалки и воденето на разговори през слушалки решава проблема с вредното електромагнитно излъчване. 

- Кое поле е по-вредно - това на микровълновата печка или на рутера за интернет?
- Мощността на микровълновите печки е голяма, но те се правят така, че отвън да не излиза енергия. Ако се намирате на 20 - 30 см от вратата, не би трябвало да ви облъчва. Но с времето уредите остаряват, вратата се изкривява и могат да се получат утечки, които са много опасни. Мощността на рутера е много малка, но излъчва 24 часа в денонощието. Така че и за двата уреда трябва да се спазват правила за безопасност. При микровълновата печка човек не трябва да гледа какво се случва с храната вътре, а да седи на разстояние, не по-малко от 40 см. А рутерът не е добре да се слага близо до главата, особено по време на сън, а още по-малко в стаята на деца. 

Мара КАЛЧЕВА

Коментари

Татяна 14.02.2017 14:31

Смешно е да се твърди,че ако стоим далече от микровълновата ще се предпазим от вредното излъчване !А храната в нея?