Нови биоактивни вещества се изследват за лечение на алцхаймер и паркинсон

Нови биоактивни вещества се изследват за лечение на алцхаймер и паркинсон

Нови методологии за приложението на природни продукти от растителен и животински произход от България за подпомагане на терапията на някои инфекциозни, злокачествени и нервнодегенеративни заболявания разработват учени от 7 института от БАН и 5 висши училища. Научното сътрудничество е в рамките на първата по рода си Национална научна програма за биомедицински изследвания в България “Иновативни нискотоксични биологичноактивни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)”. 

Очакванията след нейното реализиране са свързани с разработването на нови подходи в лечението на социалнозначими заболявания и намаляване на разходите за тяхното лечение. 

Учени от седем института на БАН участват в програмата за биомедицински изследвания. Екстракти от природни източници (като например билки и слуз от градински охлюви) ще се използват при получаването на биоактивни нискотоксични средства. След анализ на антиинфекциозния потенциал на тези продукти, те ще се прилагат на in vitro системи. Учените търсят алтернативни подходи при лечението на неопластичните и мултирезистентните инфекции, които са и най-смъртоносни. Основната цел е да се противодейства на резистентността на човешкия организъм към най-често прилаганите лекарствени препарати и антибиотици. Получените до момента резултати за антимикробния и антитуморен ефект на биоактивните вещества са впечатляващи.

Новополучените биоактивни вещества се изследват и за тяхното въздействие при лечението на невродегенеративни заболявания като алцхаймер и паркинсон. Първите резултати при използването на екстракт от охлюви за лечение на болестта на Паркинсон и Алцхаймер ще бъдат докладвани на световен конгрес на невробиолозите, който ще се проведе през лятото в Барселона.

Получените в резултат на научни изследвания биологичноактивни средства по програмата ще бъдат тествани за бактериална резистентност. Резултатите ще се използват за разработването на антимикробни препарати с предварително зададени лечебни свойства. Ще се анализира въздействието им върху човешкия организъм и терапията с други лекарствени препарати.

Програмата “Иновативни нискотоксични биологичноактивни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)” е финансирана от Министерството на образованието и науката и обхваща мащабни фундаментални и приложни научни изследвания. 

На снимката: Проф. Павлина Долашка със своя екип от БАН

Коментари