Рецептите, издадени от НЗОК, важат ли в държави от Eвропейския съюз?

Здравната помощ, оказвана на хора с хронични заболявания в ЕС, е неотложна

Рецептите, издадени от НЗОК, важат ли в държави от Eвропейския съюз?
Здравейте, има ли някаква възможност хапчета, изписвани от НЗОК в България, да бъдат изписвани в друга страна, членка на ЕС?

Ако става дума за престой на човек с хронично заболяване в страна - членка на ЕС, всяка държава сама определя реда, по който отпуска лекарства от реимбурсните си листи. Тъй като здравната помощ, оказвана на хора с хронични заболявания, съгласно Решение S3 на Административната комисия към ЕК, е неотложна помощ, тя може да се ползва срещу валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Препоръчваме ви още преди заминаването да се осведомите относно реда за отпускане на необходимите ви лекарства в съответната страна от ЕС, да разберете как осигурените хора там се снабдяват с лекарства и кой изписва рецептите - общопрактикуващ лекар или лекар специалист. Важно е преди отпътуването да се снабдите с епикриза и попълнена (на латиница) рецепта за лекарствата. Ако чуждата здравноосигурителна институция може да отпуска необходимите ви лекарства срещу валидна българска ЕЗОК, ще трябва да представите пред тази институция медицинските доказателства за отпусканите ви лекарства - медицински изследвания, предписанията на българските лекари в рецептурната книжка и т.н., които следва да са преведени от български език. В повечето случаи в страни от ЕС осигурените хора заплащат ползваните здравни услуги. В такива случаи след завръщане в България могат да се подадат документи за възстановяване на платените разходи.


Впрочем!

При купуването на лекарства, свързани с неотложна медицинска помощ, на възстановяване (в случай, че сте заплатили) подлежи тази част от сумата, която е покрита от здравното осигуряване в страната - членка на ЕС.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари