Трябва ли да се платят консумативите при дренаж на жлъчка?

На майка ми й откриха 8-сантиметров тумор в панкреаса.

Трябва ли да се платят консумативите при дренаж на жлъчка?
Налага се да й сложат дренаж на жлъчката, защото е много пожълтяла, и да й вземат материал за биопсия от тумора. Въпросът ми е тези медицински процедури поемат ли се от Здравната каса или не? Правомерно ли е да ни искат да заплатим 1100 лв. за всичко това, при положение че майка ми е здравно-осигурена?


Майка ви най-вероятно е приета за оперативно лечение по клинична пътека №32 “Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума”. При лечение по клинична пътека Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата и следболничния режим с назначаване на два контролни прегледа след изписването в същата болница, записани в епикризата. Когато в диагностично-лечебния алгоритъм на клиничната пътека са посочени скъпоструващи консумативи, които НЗОК не заплаща, тях вие ще трябва сами да закупите. Информация за това ще получите в лечебното заведение за болнична помощ и от вашия лекуващ лекар. В клинична пътека №32 е посочено, че НЗОК не заплаща посочените консумативи:

- Комплект за ендоскопска резекция при горна ендоскопия - еднократен;
- балонен екстрактор;
- пластмасова ендопротеза за жлъчните пътища;
- пластмасова ендопротеза за панкреаса;
- кошница за екстракция;
- система за протезиране;
- саморазширяваща се протеза за жлъчни пътища и панкреас;
- игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол;
- игла за биопсия през ехоендоскоп, набор за термоаблация.


Милена ВАСИЛЕВА

Коментари