Д-р Петър Москов: Лъчетерапевти провалиха поръчката на кибернож за 100 млн. лв.!

Здравната карта ще сложи край на чакането за направления

Д-р Петър Москов: Лъчетерапевти провалиха поръчката на кибернож за 100 млн. лв.!
Здравният министър Петър Москов представи своите заместници и обясни целите и приоритетите на това управление в здравеопазването. Заместник-министър д-р Ваньо Шарков ще поеме ресорите: медицински дейности, управление при кризи, образование, квалификация и следдипломно обучение, провеждане на обществени поръчки. Заместник-министър д-р Адам Персенски: администриране на международни проекти и донорски програми, превенция и контрол на общественото здраве, лекарства и ваксини. Заместник-министър д-р Бойко Пенков: въвеждане на електронно здравеопазване, управление на търговските дружества, регулиране и осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия.

- Какви са приоритетите на вашето управление, д-р Москов?
- Целта на екипа на министерството е българите да живеем по-дълго и в добро здраве. Акцент ще бъде детското и майчиното здраве, за да достигнем средноевропейските нива по тези показатели. Търсим причините защо сега тези показатели са кошмарни в сравнение със средноевропейските.

Първи приоритет ще бъде “Спешна помощ”. Досега няколко концепции бяха създадени при предишните управления, но не видяха реализация. Събрахме тези четири документа, обединихме и развихме всички добри идеи в тях. Така в момента имаме готова концепция за спешната помощ, която до дни ще внеса за разглеждане в Министерски съвет. Тя ще е ясно основание да вземем финансиране по европейските програми и да ги сложим в инфраструктурата и логистиката.

Електронното здравеопазване е другият ни голям приоритет, за който има осигурено финансиране по програма “Добро управление” и стартира на 24 ноември с конкурс за обществена поръчка. Електронното здравеопазване е единственият механизъм, по който стават ясни разходите в системата и на пациентските потоци. Зам.-министър Ваньо Шарков направи проверка и се оказа, че за един и същи медикамент при сходни обеми в две различни болници има разлика в цената от 200-300%. Това са разлики от 2000 до 7000 лева за определен медикамент.

С електронното здравеопазване ще можем да направим основната структурна промяна в системата от заплащане за услуга към заплащане за резултат. В тази връзка подготвяме два пакета законови промени. Целия план за реформи екипът ни ще внесе в Министерски съвет до края на месеца и ще влезе с него в парламента, успоредно с обсъждането на бюджета за 2015 г.

Искаме да посрещнем 2016 г. с ясни мерки за нашите ясни цели и лобизмът става по-лесно преодолим.

- Как ще намалите броя на неосигурените здравно лица?
- Статутът на здравноосигурения пациент ще го прави коренно различен от неосигурения, когато представи електронната си здравна карта при нужда от здравната система. С тази карта вие сте носител на право да ползвате пакети за доболнична помощ. Това означава край на чакането за направления. Вие ще имате собствен лимит от определено количество прегледи, лабораторни и образни изследвания. Ако те не ви достигат, може да договорите допълнителни пакети през доброволен здравен фонд.

- Съгласен ли сте с увеличение на бюджета на Здравната каса с 400 млн. лв.?
- Сега НЗОК е пасивен платец на някакви фактури и генерира към 500 млн. лева дефицит годишно. Това не може да продължава.

Тезата, че ние лекуваме всичко за всички и по всяко време, е фалшива

Имаме приоритет детско и майчино здраве и залагаме на него. Но педиатрията и неонатологията трябва да бъде реално и смислено финансирана. 2015 година ще бъде трансформационна, тогава ще поставим нещата на принципна основа. В момента няма как да се докаже, че ефектът на вложените пари е добър. В болничната помощ трябва да отчитаме резултат от лечението, а не извършени клинични пътеки. Разглеждах разликата между клинични пътеки и стандарти от 2001 г. и сегашните. Преди, за да бъдете изписан от болница, е било нужно да бъдат приведени в норма определени здравни показатели за съответната болест, за да бъде платено на изпълнителя на медицинската услуга.

Точно тези обективни контролни показатели за качеството на извършеното лечение с годините са изчезнали. Преди пациент със сърдечна недостатъчност се изписва от болница и 60 седмици след това се наблюдава в извънболничната помощ с изследвания на кръв, урина, ЕКГ. Но някой си е позволил това нещо сега да не се отчита изобщо. Ние ще се опитаме да внедрим точно качествените показатели за лечението.

- Кой е отговорен за това, че държавата загуби 100 млн. лева за кибернож?
- През октомври излиза възможност да вземем 100 млн. лева неоползотворени средства от европейските фондове. До 10 декември трябваше да имаме сключени договори за реализацията на тези пари, за да вземем междинно финансиране. Началото на процеса поставя служебният министър д-р Ненков. Единствената възможност е процедура на пряко договаряне за медицинска апаратура. Но тя се прави само при ясни доказателства, че апаратурата е уникална. Националните консултанти бяха дали становище през април, че

киберножът представлява уникална апаратура

А заради кибернож средно по 100 българи ходят на лечение в Турция всеки месец. От Фонда за лечение в чужбина за част от тях се плащат всяка година 1 милиард евро. Искахме да спре това керванджийтво за Турция. Не стана, защото условието за медицинска необходимост и уникалност беше оспорено от средите на лъчетерапевтите в България. В становището пише, че не е целесъобразно тези пари да се изхарчат по този начин. Това най-малкото не е красиво. Не оспорвам нечия компетентност, защото най-малкото аз не я притежавам. Но не може да кажеш, че в момента в България има възможност с наличната апаратура да се извършва това лечение,

след като стотици българи ходят за него в чужбина

- Какво ще направите за специализацията на младите лекари?
- Ще променим наредбата за специализации така, че на младите лекари да им бъде осигурена възможност да специализират. Те могат да започнат работа на трудов договор в избрано от тях лечебно заведение, избират си университет, в който да правят специализацията на курсове два или три пъти в годината. Курсовете може да плати и болницата, в която работят. Специалностите, които са най-дефицитни, като патология и съдебна медицина, ще се плащат от държавата като израз на активна политика.Мара КАЛЧЕВА

Коментари