Имам ли право да получа талон от личния лекар за мамолог?

Имам ли право да получа талон от личния лекар за мамолог?

Личният лекар отказа да ми издаде направление за мамолог с код 10.04. От болницата, където беше проведен прегледът, споделиха, че след промяна в законодателството освен хирург и акушер-гинеколог вече е възможно и общопрактикуващият лекар да издава такова направление. Бих искала да разбера имам ли право да получа направлението от личния си лекар или не?

Добромира Стефанова, гр. Варна

„Ехография на млечна жлеза“ е високоспециализирано изследване от пакет „Образна диагностика“, което общопрактикуващият лекар може да назначи при профилактичен преглед, който е задължителен за всички здравноосигурени пациенти и се извършва един път в рамките на календарната година. 

Изследванията се назначават в зависимост от възрастовата група, в която попадат пациентите – за жени от 30- до 50-годишна възраст е веднъж на 2 години.

Ако в случая не става дума за профилактичен преглед, личният лекар може да назначи „Ехография на млечни жлези“ (с код 10.04), но само по преценка и при необходимост. Всички посещения извън задължителния профилактичен преглед са по повод на остро или хронично заболяване, за които личният лекар разполага с определена сума за медико-диагностични изследвания.

Ехографията на млечна жлеза покрива ли се от НЗОК?

Личният лекар може да насочи жената с направление (бл. МЗ-НЗОК №3) към специалист – например към акушер-гинеколог, в зависимост от оплакванията.

АГ-специалистът, по преценка и при необходимост, назначава с направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4) както изследването „Ехография на млечна жлеза“ (с код 10.04), така и високоспециализираната медицинска дейност „Ехография на млечна жлеза” (с код 88.73), която е включена в пакета от дейности, който изпълнява по договор с НЗОК.

Коментари