Имам ли право на 6 месеца болнични за счупен крак?

Имам ли право на 6 месеца болнични за счупен крак?

Счупих си крака и се налага да си взема болнични. Мога ли  да ползвам 180 дни, които ми се полагат за една година, за да избегна ходенето на ТЕЛК комисия?

Златина Стефанова, гр. Пловдив

В случаите, в които след болничното лечение осигуреният се нуждае и от домашно лечение, при изписването му от лечебното заведение се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 календарни дни за домашно лечение.

Болничният лист се издава в деня на изписването от лечебното заведение за болнична помощ и се отразява в историята на заболяването и в епикризата, като се обосновава необходимостта от отпуск за домашно лечение.

Общопрактикуващият лекар насочва пациента към ЛКК в извънболничната помощ за продължение на болничния лист, издаден от лечебното заведение за болнична помощ.

Лекарските консултативни комисии разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно.

В тези 180 дни се включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист, но не се включват 135-те дни от отпуска по чл.45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Коментари