Имам ли право на болничен – грижа се за близък?

Имам ли право на болничен – грижа се за близък?

Баща ми си счупи тазобедрената става и постъпи по спешност в болнично заведение за операция и смяната й.

Майка ми, която е работещ пенсионер, е негов придружител в болницата, тъй като там няма осигурени грижи за него. Въпросът ми е следният: полагат ли се болнични на майка ми за времето на обгрижване на болния?

Мирослава Добрева, гр. Бургас

Нормативната уредба, която касае принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване, е Наредбата за медицинската експертиза (приета с ПМС №120 от 23.06.2017 г., бр. 84 от 25.10.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.).

Тя определя условията и реда при издаване на болнични листове, които са различни за гледане на болен член от семейството в дома (чл.38 от наредбата) и за гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ (чл.40 от наредбата). 

Съгласно чл.40 (1): Болничен лист за гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ се издава еднолично от лекуващия лекар при наличие на заключение, вписано в историята на заболяването от ръководителя на лечебното заведение, че гледането на болния е било наложително и за какъв срок. Това обстоятелство задължително се вписва в болничния лист, като се отбелязва номерът на историята на заболяването на болния член от семейството.

Изрично уточняваме, че въпросите, свързани с условията и реда за издаване на болнични листове, не са от компетенциите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Подобни запитвания са в правомощията на регионалните здравни инспекции (РЗИ) към Министерството на здравеопазването.

Тагове :

Коментари

до питащата 30.07.2020 12:02

Така беише при човешкият строй - социализма. При експлоататорският строй капитализма, няма кой да те пусне.

Енгелс 30.07.2020 13:59

При капитализма РОБ-а /наемният капитал/, няма никакви права. Той е роб на капиталистическите експлоататори.

Максимилиан Робеспиер 30.07.2020 23:06

Капитализъм и права.Изобщо тези хора чуват ли се какви ги дрънкат? Това не им е социализма, който 89-та година от глупост ликвидираха. Сега да си чукат капитализма по главите. Съвсем съзнателно бе направен от масите този избор.

Сен Жуст 30.07.2020 23:24

Капитализъм и права! Едното, няма нищо общо с другото. На хората им липсва политическа култура и знания и това е добре дошло за алчните капиталисти.

до Мирослава 31.07.2020 5:29

Питай капиталистката Курнелия, която се прави на социалистка с хотелче в Халкидики.. Тя ще ти го по капиталистически обясни.

мдаа... 31.07.2020 5:49

Мирослава е дъщеря на баща си. нека се погрижи за него, а не да прехвърля отговорностите други му.

пенсионерка 31.07.2020 11:36

Вашата майка има право на 10 /десет/ дни платени болнични дни /от социалните или работодателя, ако работи/ и неограничено дълъг неплатен отпуск,ако е работещ пенсионер /докато е необходимо/ и не може да бъде съкратена през това време.

Работодател 31.07.2020 18:06

Някой жестоко ви е подвел г-жо пенсионерке. Няма такъв филм! Напускаш работата и отиваш да гледаш болният, колкото си искаш. Това е.