Как да разговаряме с човек с деменция?

Пет полезни съвета от руския невролог д-р Инна Богданова, к.м.н.

Как да разговаряме с човек с деменция?

Установено е, че редовното общуване поне по 1 час на ден забавя темповете на прогресиране на деменцията. А как да общуваме? Да започнем с това, че всеки човек си има базови потребности, обяснява специалистът - топлина, защита, храна, да се чувства в безопасност, да получава уважение, признание, любов, създаване на кръг от близки хора, привързаност и принадлежност към определена социална група и т.н. По-лесно ще се постигне продуктивно общуване в условията на удовлетвореност от тези потребности и при двамата събеседници. 

Първо: Преди началото на разговора се убедете, че на болния му е топло, че е сит, че не изпитва жажда, че не му се ходи до тоалетната. Общуването с такъв човек изисква търпение и такт. В състояние на физически комфорт и на вас ще ви е по-лесно да разговаряте. За подкрепа на болния му е достатъчен 1 час на ден. Ако сте уморени, по-добре си починете първо, отколкото да се дразните при това общуване. 

Вторият момент: Имайте предвид, че при общуване между здрави хора 55% от информацията - това е езикът на тялото, 38% - интонацията и височината на гласа, 7% - използваните думи. Болният с деменция може да възприема думите много трудно, затова се ориентира по позата, жестовете, мимиката и тона на гласа. Ако те за него са враждебни, едва ли ще разбере думите. Ако по време на общуването вашите движения, израз на лицето и маниер показват любов, грижа и уважение, то и думите ще бъдат чути. 

Митове за деменцията

Трето: Трябва да осъзнаете трудностите, които изпитва човек с деменция: 

• трудно подбира думите; 

• трудно разбира какво самият той е казал;

• трудно разбира разговора, може да възприеме само част от казаното;

• трудно пише и чете;

• трудно следва общоприетите правила за водене на разговор, може да прекъсва или да не отговаря;

• трудно изразява емоциите си по общоприетия начин;

От всичко това следва важен етап от създаването на обстановка на общуване. Създайте някакъв порядък в общуването, това ще помогне да се избегне дезориентацията. Всички членове на семейството и тези, които се грижат за болния, да разговарят по едни и същи правила, включително децата. Научете ги на този маниер на общуване и им обяснете, че болният човек бързо се уморява. Преди разговора е добре да игнорирате всички странични източници на шум - радио, телевизор. Говорете си само двамата, останалите ще пречат да се съсредоточи болният. По време на общуването е добре да стоите или да седите на едно място, а не да ставате или да ходите.

Четвърто:

1. Не спорете.

2. Не упорствайте.

3. Не командвайте.

4. Не говорете за това, което не може да прави.

5. Не разговаряйте със снизходителен тон. 

6. Не задавайте много въпроси, изискващи добра памет и логическо мислене.

7. Не говорете в присъствието на болния за него в 3-то лице.

8. Не назидавайте.

9. Не унижавайте.

10 Не прилагайте сила.

11. Не засрамвайте.      

12. Не казвайте “ти не можеш”.

13. Не казвайте “нали вече ти казах”.

14. Не опитвайте да кажете всичко и веднага.

Нивото на желязо в мозъка може да е симптом на деменция

Наред с това се съгласявайте, развличайте го, успокоявайте го, ободрявайте го, аргументирайте се, концентрирайте се на това, което вашият близък с деменция “може” да прави, помолете го, предложете му. 

Пети съвет. Говорете отмерено, с простички кратки фрази. Правете паузи, дайте време на човека да разбере казаното. Използвайте изрази, съдържащи подсказки. Повтаряйте. Останете спокойни и търпеливи. Съхранявайте контакта с очите на събеседника, дръжте го за ръка. Връщайте го към общуването с докосвания и погалвания.

Тагове :

Коментари