Каква е процедурата за получаване на ортопедични обувки и стелки?

Каква е процедурата за получаване на ортопедични обувки и стелки?

Със сменена тазобедрена става съм, поради претърпяна злополука. Кракът ми обаче са го оставили с 2 см по-дълъг по време на операцията. Нуждая се от ортопедични обувки и/или стелки. Имам ли право на безплатни такива и как се процедира, за да ги получа?

Марин Стефанов, гр. Стара Загора

В случай, че имате издадено протокол/решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК преди дата 01.07.2022 г., следва да подадете в избрана от вас РЗОК заявление на хартия за отпускане на помощно средство (ортопедични обувки).

Заявлението ви ще бъде разгледано и в случай на одобрение, ще бъдете уведомена лично на посочения от вас телефон.

На хората с увреждания, на които са издадени протоколи/решения от Експертна лекарска комисия - ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК след дата 01.07.2022 г., следва да посетят ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ).

Към протокола/решението на място се попълва заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им.

Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от вас лице. Чрез информационната система на Министерство на здравеопазването заявлението се изпраща по електронен път до информационната система на НЗОК.

Непосредствено след това експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ.

В случай на одобрение, същото ще съдържа данни за лицето с увреждане или пълномощника, ако заявлението е подадено от него.

Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове.

Ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да се посещава офис на РЗОК.

Коментари