Каква е таксата за издаване на извинителна бележка при отсъствие на деца от ясла?

Каква е таксата за издаване на извинителна бележка при отсъствие на деца от ясла?

Стана ми ясно от сайта на НЗОК, че извинителните бележки за ученици се заплащат от 1 до 5 лв. на личния лекар, но не открих информация за стойността на таксата за деца от яслите. Личната лекарка на внуците ми (близнаци на 2 години) взема 2х5 лв. за всяка извинителна бележка, а те една седмица са на градина, две болни и т.н. Така ли е по закон?

Добринка Тонева, гр. София

Съгласно Закона за здравното осигуряване Националната здравноосигурителна каса заплаща за оказване на определени видове медицинска помощ, която се определя като пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и се регламентира с наредба на министъра на здравеопазването (към настоящия момент това е Наредба №9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса).

В обхвата на наредбата в частта за извънболнична помощ не е включено заплащане на лекаря за издаването на извинителни бележки за отсъствие от детска градина/училище и на родителите може да бъде поискано да заплатят по цени на лечебното заведение.

Медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, необходима за детска градина, може да издаде само личният лекар на вашето дете и за нея не се заплаща.

Коментари