Контрастното вещество при компютърна томография поема ли се от Здравната каса?

Контрастното вещество при компютърна томография поема ли се от Здравната каса?

Налага ми се да си направя компютърна томография. Трябва ли да заплатя контрастното вещество при това изследване или то се поема от Здравната каса?

Стоян Денчев, гр. Бургас

В Националния рамков договор за медицински дейности за 2020-2022 г. е записано, че НЗОК закупува договорената и извършената дейност от изпълнителите на болнична медицинска помощ от обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно Наредба №9 от 2019 г., както следва:

1. За дейностите по КП, които включват:

а) необходимите медико-диагностични изследвания, медицински процедури, прегледи и консултации, удостоверяващи хоспитализацията;

б) медицински дейности и здравни грижи по КП, в стойността на които се включват: необходимите прегледи и консултации за осъществяване на диагностично-лечебния процес; две ежедневни визитации от лекуващия и/или дежурния лекар; необходимите за дейността лекарствени продукти (извън тези по чл.329, ал.1, т.1 и 2); основни лекарствени продукти (есенциална листа на Световната здравна организация (СЗО) за осъществяване на анестезия и седация; основни контрастни вещества (с изключение на тези за ЯМР), съгласно есенциална листа на СЗО; медицински изделия (извън тези в списъците по чл.13, ал.2, т.2 от Наредба №10 от 2009 г., както и извън тези, за които изрично в диагностично-лечебния алгоритъм е посочено, че НЗОК не заплаща за тях); услуги, включващи професионални здравни грижи, съгласно Наредба №1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно (Наредба №1 от 2011 г.); минимум трикратно диетично хранене, предоставено на пациентите по време на тяхната хоспитализация.

Коментари

ихууу 16.09.2020 10:45

кажете с прости думи: НЕ СЕ ПОЕМАТ ОТ ЗДРАВНА КАСА