Кой трябва да прави предоперативните изследвания при аборт?

Кой трябва да прави предоперативните изследвания при аборт?

При издаден от лекар- гинеколог талон ¹7 за постъпване в болница за абразио, кой трябва да извърши предоперативната подготовка на пациента? Трябва ли болният да обикаля специалисти и да си ги прави “където си иска”?

Галина Маркова, гр. Пловдив

НЗОК заплаща за извършване на аборт по КП №004 “Преждевременно прекъсване на бременността” - 004.1 “Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 г.с. включително” и 004.2. “Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 г.с. до 26 г.с. на плода”.

В КП № 4 е записано следното:

Задължителни са следните диагностични процедури:

- диагностичен ултразвук на бременна матка;

- други неоперативни изследвания на пикочно-половата система (химично изследване на урина);

- изследване на кръв - ПКК (диференциално броене, биохимия, серология - по показания).

Когато необходимите изследвания (или част от тях) са били извършени предварително, в болницата те може да не се повтарят, а да бъдат ползвани резултатите от тези изследвания.

В случаите на хоспитализация (планов прием) по клинични пътеки, при които не са извършени определени медико-диагностични изследвания и/или консултативни прегледи на пациента преди датата на хоспитализация, а приемащото лечебното заведение за болнична помощ ги изисква, личният лекар/лекарят-специалист не е длъжен да издава медицински направления за извършването им. (съгл. НРД 2018, чл. 145 и чл. 151).

Коментари