Може ли гинеколог с частна практика да издава болничен лист?

Може ли гинеколог с частна практика да издава болничен лист?

Започнах да следя бременността си в частен кабинет, но лекарят ме информира, че не може да ми издава необходимите болнични листове. Посъветва ме да се запиша при гинеколог в болница, който да ми ги издава. Но на практика, ще трябва на две места да следя бременността си. Има ли някакъв вариант да реша проблема?

Мирослава Добрева, гр. Добрич

В конкретния случай е редно болничен лист да издаде АГ специалистът, който следи бременността ви, независимо че не е сключил договор с НЗОК.

В Наредбата за медицинската експертиза, раздел III „Издаване на болничен лист за временна неработоспособност при бременност, раждане и осиновяване“ е записано:

Чл.26. (1) Отпускът поради бременност и раждане на осигурената в размер 135 календарни дни за всяко дете се разпределя в 3 болнични листа, както следва:

• за 45 календарни дни преди раждането; болничният лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната; в болничния лист задължително се вписва терминът на раждането;

• за 42 календарни дни непосредствено от раждането – от лекаря, който е водил раждането; ако то е станало без медицинско наблюдение – от личния лекар;

• за 48 календарни дни (продължение на предходния болничен лист):

а) след изписване от болничното лечебно заведение – от личния лекар на детето или от джипито на родилката;

б) в случаите, когато детето по медицински индикации е оставено за гледане в болнично лечебно заведение – болничният лист се издава от ЛКК на АГ отделението на болницата, където се гледа болното дете.

Уточняваме, че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) няма законови правомощия да се произнася за реда на издаване на болнични листове. Отговор следва да получите от компетентната институция - Министерството на здравеопазването/Регионалната здравна инспекция - РЗИ.

Коментари