Може ли и двете лекарства за диабет да се изписват на 29-ия ден?

Може ли и двете лекарства за диабет да се изписват на 29-ия ден?

Диабетик съм от 8 години. В момента лекарствата, които пия, са два вида. Едните са за 28 дни, другите - за 29. Личният лекар ми ги изписва само един ден по-рано. Всеки месец 1 или 2 дни оставам без лекарства, а ако се случи събота и неделя - както този месец, съм без лекарства четвърти ден. Опитвал съм да си купя лекарство от аптеката, но не ми го дават без рецептурна книжка, на свободна продажба.

Моля да ми отговорите има ли начин тези лекарства да ми се изписват на 29-я ден? И ако е възможно, как да го докажа на личната ми лекарка - тя е категорична, че няма как това да се случи?

Григор Павлов, гр. Пловдив

Съгласно Наредба №4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба №4), чл.30, ал.1, рецептите за лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, имат срок на валидност, считано от датата на издаване, както следва:

1. до 15 календарни дни – за рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК №5) и за отрязък А от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК №5А );

2. до 45 календарни дни – за отрязък В от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК №5А);

3. до 75 календарни дни – за отрязък С от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК №5А).

Предвид посочените срокове на валидност на рецептите, допуска се издаване на нова рецепта след изтичане на сроковете на валидност на рецептурната бланка, които са: 15 дни за единичните рецептурни бланки и 75 дни за тримесечните рецептурни бланки.

При отпускане на лекарствените продукти от търговци на дребно (аптеки) е приложим чл.30, ал.2 от Наредба №4, съгласно който отделните отрязъци на рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А) се изпълняват последователно, в следните срокове, считано от датата на издаването й, съответно – датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти:

1. до 15 календарни дни – за отрязък А;

2. от 25 до 45 календарни дни – за отрязък В;

3. от 50 до 75 календарни дни – за отрязък С.

При наличие на предписания на повече от една рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК №5 и образец МЗ - НЗОК №5А), с предписания за различен брой дни, рецептите се изпълняват на датата на най-късия срок, но не по-малко от 25-я ден.

Коментари