Покрива ли изцяло НЗОК операцията при отлепване на ретината?

Покрива ли изцяло НЗОК операцията при отлепване на ретината?

Съпругът ми е с тотално отлепена ретина на ляво око. Има ли клинична пътека, по която пациентът няма да се наложи да доплаща големи суми за операцията?

Невена Златанова, гр. Бургас

Операцията би могла да се извърши по клинична пътека (КП) №135 “Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент” - отлепвания на ретината с давност до 1 седмица. В клиничната пътека има скъпоструващи консумативи, които НЗОК не заплаща. Това са: имплант (силиконово масло и тежки течности), експандиращи газове, импланти за еписклерално усилване.

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата с назначаване на до два контролни прегледа, задължително записани в епикризата, в рамките на 30 дни след изписването, в същото лечебно заведение за болнична помощ.

За тези дейности съпругът ви не дължи нищо, с изключение на потребителската такса за болничен престой - по 5.80 лв. на ден, но не повече от 10 дни годишно, освен ако не е освободен от нея (например, ако има заболяване, което е включено в Списъка на освободените от потребителска такса хора).

Коментари