Покрива ли НЗОК смяна на ставата при аваскуларна остеонекроза?

Покрива ли НЗОК смяна на ставата при аваскуларна остеонекроза?

Съпругът ми има поставена диагноза аваскуларна остеонекроза. Според лекарите тазобедрена му става трябва да се смени с изкуствена. Моля да поясните поема ли се от Здравната каса смяната и самата става?

Станка Христова, гр. Пазарджик

Да, съпругът ви може да постъпи в лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК по клинична пътека (КП) №218 „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става”.

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, упойки, операция, лечение в болницата с назначаване на два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването, задължително записани в епикризата, в същото лечебно заведение за болнична помощ.

НЗОК заплаща на лечебното заведение стойността на тазобедрената протеза, отделно от всички дейности по клиничната пътека. Сумата, която НЗОК заплаща за протеза за тазобедрена става, е различна (1500 лв., 1080 лв., 1560 лв…)., в зависимост от вида на ставата. Най-подходящото медицинско изделие се определя от лекуващия лекар.

Доплащането от страна на пациента зависи от изделието, което е необходимо конкретно за неговия случай. Ако пациентът доплаща за медицинско изделие, той дава сума, която представлява разликата между стойността на изделието (закупено от болницата) и тази, заплащана от НЗОК. Болницата задължително издава документи (включително, фактура), в която е посочено точно за какво е плащането от пациента.

Пациентът заплаща потребителска такса по 5.80 лв. за болничния престой – сума, определена с постановление на Министерския съвет – за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно (освен ако не е освободен от нея).

Коментари