Покриват ли се изследванията микробиология и цитонамазка?

Покриват ли се изследванията микробиология и цитонамазка?

Имам издадено направление за АГ - общ медицински преглед, тъй като съм на 32 г. и ми се полага веднъж годишно такъв. Основателно ли е да ми искат да заплатя изследванията - микробиология и цитонамазка или Здравната каса ги поема?

Василена Йовчева, гр. София

Вземането на материал за микробиологично и за цитологично изследване e включено в пакет “Акушерство и гинекология” и се заплаща от НЗОК.

Ако отивате при АГ-специалист с направление, издадено от вашия личен лекар и гинекологът взема материал за цитологично изследване, не заплащате за тази дейност, тъй като тя е включена в пакета дейности, който АГ-специалистът изпълнява по договор с НЗОК.

Специалистът трябва да ви издаде направление (бл. МЗ-НЗОК № 4) към лаборатория по обща и клинична патология, сключила договор с НЗОК за “Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи”. Там заплащате само т.нар. цена биологичен материал, като обикновено на регистратурата заплащате и потребителска такса от 2.90 лв. за прегледа при гинеколога.

 

Коментари