При какви условия НЗОК плаща сензори за следене на кръвната захар?

При какви условия НЗОК плаща сензори за следене на кръвната захар?

Здравейте, при какви условия Здравната каса заплаща месечните разходи по покупката на сензори за продължително следене на кръвната захар? Има ли изискване за официален вносител за тях в България? Бихте ли ме насочили към законовата рамка, определяща изискванията за внасянето на такъв вид медицински продукти или институцията, отговорна за това?

Става въпрос конкретно за майка ми, който е на 65 години и контролът на кръвната й захар е изключително важен, тъй като инцидентите зачестиха напоследък. В България, според моето проучване, се внасят официално само един вид сензори, които не са много качествени. Затова си купуваме засега от чужбина, на друга фирма.

Йовка Кръстева, гр. Варна

Условията, за да бъдат заплащани такъв вид сензори от НЗОК, са както и за всички други медицински изделия:

1. Да притежават съответния Сертификат и да отговарят на Европейските изисквания за качество.

2. Да се заплащат в поне 3 държави в ЕС.

3. Да бъдат регистрирани в Изпълнителната агенция по лекарствата.

II. Има изискване производителят да е с оторизиран представител за България, като това се удостоверява от заявителя, който кандидатства пред НЗОК за заплащането им.

НЗОК ще заплаща до 259 лв./месец за 2 броя сензори, като изискването е представителят на производителя да осигури необходимия брой сензори допълнително, за да бъдат достатъчни за 12-месечния период.

III. Законовата рамка, на която трябва да отговаря официалният дистрибутор, е:

Закон за медицинските изделия (ЗМИ); Наредбата по чл.30А от ЗМИ; Условията на НЗОК, определени в Поканата за участие в процедурата и приложенията към нея; Спецификацията, определена от Надзорния съвет на НЗОК и Закона за бюджета на НЗОК.

Коментари