Проф. д-р Стоян Ханджиев, д.м. от Аджибадем Сити Клиник: Прилагаме процедури, които ускоряват оздравителния процес

Екипът ни извършва и перкутанни, и ендоскопски методики

Проф. д-р Стоян Ханджиев, д.м. от Аджибадем Сити Клиник: Прилагаме процедури, които ускоряват оздравителния процес

Проф. д-р Стоян Ханджиев е началник на Клиниката по гастроентерология и хепатология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Има дългогодишна практика и научна дейност в областта на гастроентерологията и хепатологията, със специален интерес към онкологичните аспекти.

Сертифициран експерт е по конвенционална, доплерова и интервенционална абдоминална ехография: перкутанни бипосии, радиофреквентна високочестотна термоаблация на чернодробни тумори, дренажни процедури на черния дроб, перитонеалното и ретроперитронеалното пространство под ехографски контрол, перкутанен трансхепатален билиарен дренаж под ехографски и рентгенов контрол; конвенционална горна и долна ендоскопия.

- Проф. Ханджиев, каква е структурата на ръководената от вас Клиника по гастроентерология и хепатология и какви са функциите на отделните й звена?

- Структурно клиниката се състои от отделение по интервенционална гастроентерология и от стационарно отделение. По-различното в клиниката, която ръководя, е, че имаме и дневен стационар с 10 легла. Всяко от тях, както и леглата в стандартния стационар, са оборудвани с изводи за мониториране на пулс, кръвно налягане, с кислородна инсталация.

В дневния стационар пациентите се подготвят за различните процедури, които извършваме на същия етаж. Там се намират и ендоскопските зали, оборудвани със съответната техника, която е свързана повече с подаването на анестезия, защото 90% от процедурите се извършват с обща венозна анестезия. Работим съекипно с колеги от отделението по реанимация и анестезиология – за всяка процедура разчитаме на лекар анестезиолог и анестезиологична сестра.

- За какви пациенти е предназначен дневният стационар?

- Функцията на дневния стационар е да подготви пациента за ендоскопска процедура. Това включва обличане в стерилни дрехи и повторна консултация с анестезиолог. В дневния стационар минават и пациенти за амбулаторен прием. Болницата има договори с няколко компании за здравно застраховане, които ни изпращат пациенти с допълнително здравно осигуряване.

Амбулаторните пациенти остават в дневния стационар и след извършване на процедурите, за да се наблюдават в продължение на час и половина или два часа. След това пациентите си тръгват. Но ако по време на ендоскопия се наложи да се отстрани полип например, който изисква наблюдение и мониториране поне за 24 часа, или ако се направи мукозна резекция или клипс, това налага трансформиране на амбулаторната процедури в клинична и пациентът се настанява в стандартния стационар.  

Пациентите, настанени за болнично лечение, също престояват известно време в дневния стационар и се мониторират. На етажа с дневния стационар и с оперативните ни зали персоналът се състои от ендоскопска сестра и медицинска сестра, която наблюдава показанията на мониторите в стационара и съвместно с лекаря при нужда копира алергична реакция, коригира кръвното налягане, прави болкоуспокояващи инфузии, обемно вливане и др. На практика това е нашият корпус за бързо реагиране, защото голяма част от пациентите са с много увреждания.

Престоят на пациентите в клиниката ни не е безкрайно дълъг, защото е свързан с процедура, която ускорява оздравителния процес и съкращава престоя. Същевременно прави профилактика на вероятните усложнения. Така че престоят обикновено е 3 – 4 дни, ако е нужно, и повече.

- Какъв е профилът на пациентите, които се лекуват във вашата Клиника по гастроентерология и хепатология?

- От една страна, това са пациенти с доброкачествени гастроентерологични заболявания – на хранопровода, стомаха, тънкото, дебелото черво, черния дроб, панкреаса. Например пациенти с язва на дванадесетопръстника, усложнена с кръвоизлив. Лекуваме и хронични чернодробни заболявания, при които се е наложила интервенция – езофагогастроскопия, чрез която търсим хранопроводни варици и съответно ги легираме, за да избегнем риска от кървене и фатален край при тези пациенти.

Друга група заболявания, които лекуваме, са възпалителните чревни болести улцерозен колит и болест на Крон. Така избягваме ненужна резекция на черва, която води до физически и икономически неблагополучия. Имаме и пациенти с напреднали чернодробни заболявания – обикновено декомпенсирана цироза.   

От друга страна, лекуваме и много пациенти със злокачествени заболявания. Моята клиника се намира в болница с 99% онкологичен профил. Гастроентерологичните злокачествени заболявания са най-много просто защото в корема са разположени много органи – хранопровод, стомах, тънко черво, дебело черво, панкреас, черен дроб, лимфни възли. Онкологичните заболявания предопределят и профила на процедурите, които извършваме.    

- Какви процедури се извършват във вашата клиника?

ЭПравим всички процедури, което се извършват в съвременната гастроентерология и хепатология. Това са всички конвенционални ендоскопии и ехографии, включително контрастно усилените ехографии. Използваме ехографска навигация при перкутанните (през кожата) процедури – при вземането на биопсии от различни органи през корема. Като локорегионална терапия използваме радиофреквентна аблация, алкохолизация и др.

Нововъведение в последните четири години е ехоендоскопията, която ни дава по-широки възможности за диагностика и терапия. Ехоендоскопия се работи само в четири големи болници в София и в една болница в Пловдив. Извършваме всички видове ендоскопски хирургични интервенции в гастроентерологията, като ретроградна холангиопанкреатография, обогатена от ехоендоскопия, нооплазмена коагулация и много други методи.

Важното е, че екипът ни от лекари, сестри и спомагателен персонал не е тясно специализиран в извършването само на една методика. Колегите могат да правят и перкутанни, и ендоскопски процедури. Екипът е така подготвен, че имаме възможност да трансформираме една процедура в друга, като използваме едно подаване на анестезия. Това спестява не само физически страдания на пациентите, което е най-важното, но спестява и време, и пари.    

- Клиниката ви по гастроентерология и хепатология се разрасна. Защо?

- Разшири се нашият стационар. Увеличихме броят на леглата и заехме целия седмия етаж на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, където беше администрацията, а тя се премести в друга сграда. Тази необходимост от разрастване се наложи естествено.

Първо, резултатите на клиниката са добри и като качество, и като количество – увеличи се броят на пациентите.

Второ, въведоха се нови методики, които не са уникални за България, но се прилагат в съвсем малко клиники.

Трето, разшири се колаборацията ни с колегите от Медицинска онкология. Това е специализирана структура със съответните лекарски екипи, които лекуват всички малигнени злокачествени заболявания с химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия.

От друга страна, ние сме в непосредствена колаборация и с Клиниката по нуклеарна медицина, където се извършват изследванията с ПЕТ-скенер. Това е страхотна методика както за първоначална диагностика, така и за проследяване на терапията.

Нашите пациенти обикновено се проследяват там. Те идват или от Медицинска онкология, или от други болници, а ние им прилагаме локорегионална терапия. Например третирали сме тумори на черния дроб с радиофреквентна аблация, с алкохолизация, а след това за проследяване пациентите минават през Клиниката по образна диагностика и през Клиниката по нуклеарна медицина, за да се види резултатът от провежданата комплексна терапия. Така се затваря цикълът от лечение и проследяване.

Друго звено, с което сме в колаборация, е Клиниката по лъчетерапия. От нея идват пациенти при нас, когато се налага да се прави лъчетерапия на хранопровода и стомаха и има риск пациентът да не може да се храни през устата или да настъпи усложнение – да не може да преглъща храната.

На такива пациенти преди стартирането на лъчетерапията ние поставяме ендоскопски временна гастростома. Имаме и пациенти, за които нашият туморен борд е преценил, че лечението им трябва да продължи с лъчетерапия. Така нашата клиника по гастроентерология и хепатология се вписва перфектно в контекста на лечението на малигнените заболявания.

Интервю на Мара Калчева