Ще ми върне ли НЗОК сумата, която съм платил за ЯМР?

Ще ми върне ли НЗОК сумата, която съм платил за ЯМР?

Имам некроза на двете тазобедрени стави. Тъй като не можех да чакам разрешение за провеждане на ЯМР по Здравна каса поради спешното ми състояние, заплатих сам изследването. Просто нямаше как да чакам толкова дълго време, за да го направя по клинична пътека. НЗОК възвръща ли някаква част от това, което съм платил за ЯМР или не? Каква част се поема от Касата за смяна на става? Аз съм здравноосигурен, имам и призната инвалидност 80%.

Михаил Дечев, гр. Пазарджик

По първия въпрос: за да се извърши изследването ЯМР по линия на НЗОК, лекар-специалист трябва да го назначи, като издаде направление за медико-диагностична дейност (бл.МЗ-НЗОК №4). При условие, че нямате направление за консултация с лекар- специалист и съответно, издадено от него направление за извършване на изследването, няма как НЗОК да го заплати (включително, да покрие част от сумата), независимо че сте с непрекъснати здравноосигурителни права.

По втория въпрос: тазобедрена става се имплантира в рамките на клинична пътека №218 „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става”. НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, упойки, операция, лечение в болницата, с назначаване на до два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването, задължително записани в епикризата, в същото лечебно заведение за болнична помощ.

НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, само когато те са включени в т.нар. Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска помощ. Документът е публикуван на сайта на НЗОК - рубрика „Болнична помощ“ - „Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ“.

НЗОК заплаща на лечебното заведение стойността на тазобедрената протеза, отделно от всички дейности по клиничната пътека. Например, сумата, която НЗОК заплаща за протеза за тазобедрена става е: 1080 лв., 1435 лв. или 970 лв.

Всяко медицинско изделие се определя от лекуващия лекар. Доплащането от страна на пациента зависи от изделието, което е необходимо конкретно за неговия случай. Ако пациентът доплаща за медицинско изделие, той дава сума, която представлява разликата между стойността на изделието и тази, заплащана от НЗОК. Болницата задължително издава документи (включително фактура), в която е посочено точно за какво е плащането от пациента.

В случая не заплащате потребителска такса за болничния престой. От заплащане на потребителска такса се освобождава определена категория хора, посочени в чл.37 от Закона за здравното осигуряване, както и пациенти със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор за медицинските дейности  за 2020-2022 година.

Отделна категория в списъка на освободените от потребителска такса представляват здравноосигурени, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност. Всички те са освободени от потребителска такса.

Коментари