Вторичният преглед при специалист без направление пак ли е платен?

Вторичният преглед при специалист без направление пак ли е платен?

Наложи ми се да отида при специалист, без направление от личния лекар. Заплатих си за прегледа. Интересува ме дали и вторичният преглед в моя случай трябва също да бъде заплатен или след като съм без направление, дължимата сума е еднократна?

Анелия Щерева, гр. Пазарджик

Вторичният преглед е на база издадено направление (бл. МЗ-НЗОК №3) и извършен първичен преглед. След като първичният е „кешов“, и вторичните ще са такива. Но следващият преглед може да бъде извършен с направление по линия на НЗОК и тогава той ще е бъде заплатен на изпълнителя на СИМП като първичен.

Съгласно нормативната уредба (чл. 155 от НРД 2020-2022г.): „Лекари-специалисти, оказали медицинска помощ на лица с непрекъснати здравноосигурителни права, без направление от личния лекар, имат право да издават направления за оказване на специализирана медицинска помощ от други специалисти (бл. МЗ-НЗОК №3), за високоспециализирани медицински дейности (бл. МЗ-НЗОК №3А), за медико-диагностични дейности (бл. МЗ-НЗОК №4).

Издаваните направления от тези лекари-специалисти, сключили договор с НЗОК, са в рамките на определените им по брой назначавани специализирани медицински дейности и стойност на назначаваните МДД, но не повече от 10 на сто от общия им брой“.

Коментари

Любимиир Петков 04.08.2023 10:01

За да бъде всичко по ясно моля ВИ уточнявайте по възможност съкращенията които използвате в отговора си -СИМП ,,МДД ,НРД ! ....

Любимиир Петков 04.08.2023 10:02

За да бъде всичко по ясно моля ВИ уточнявайте по възможност съкращенията които използвате в отговора си -СИМП ,,МДД ,НРД ! ....

Любимиир Петков 04.08.2023 10:03

....