Заплаща ли Здравната каса имплантираните пирони в крака след счупване?

Заплаща ли Здравната каса имплантираните пирони в крака след счупване?

Счупих си бедрена кост и се наложи да ми направят операция с имплантиране на пирон в крака. Здравната каса поема ли сумата (или поне част от нея), заплатена за пирона/импланта? Ако не, има ли възможност да ми бъде възстановена. Има ли значение, ако пациентът е пенсионер?

Димитър Христов, гр. София

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата с назначаване на два контролни прегледа, задължително записани в епикризата, в рамките на 30 дни след изписването, в същото лечебно заведение за болнична помощ.

За тези дейности пациентът не дължи нищо, с изключение на потребителската такса за болничен престой - по 5.80 лв. на ден, но не повече от 10 дни годишно, освен ако не е освободен от нея.

НЗОК заплаща определени медицински изделия, с изключение на ортосинтезните (фиксиращи) консумативи и инструменти. В клиничните пътеки по ортопедия и травматология тези изделия и скъпоструващи консумативи са изрично посочени. Това могат да бъдат например, титаниеви импланти, пирони, пластини и др. (в случая, - пирон в крака) и към момента те са за сметка на здравноосигурения.

Коментари