Все повече хора избират не просто да оцеляват, а да живеят пълноценно!

Грижата за здравето на тялото и на душата е лична отговорност

Все повече хора избират не просто да оцеляват, а да живеят пълноценно!
Прекрачваме прага на уютна стая, решена в бледооранжеви тонове, стилна мебелировка, но достатъчно семпла, за да не притеснява посетителите. Това е офисът на Динка Колева, фамилен консултант и социален педагог от Стара Загора. През последните 10 години тя се развива и работи в областта на социалната психотерапия. Натрупала е опит в индивидуално и семейно консултиране, провежда семинари и тренинги за подкрепа на родители, за развиване на екипи. Освен това обучава специалисти, които работят в областта на психо-социалната терапия. Автор и водещ е на семинари “Специално за жени”, има и редица публикации по тази тема. Пътят към професията й е дълъг. Завършва Медицинския колеж в Стара Загора, а след това продължава образованието си в Софийския университет “Св. Кл. Охридски“. Бакалавър е по социална педагогика и социални дейности, магистър по управление на институции за социална работа в СУ “Св. Кл. Охридски“. Участва и в четиригодишната програма по фамилна психотерапия към Психотерапевтичния институт по социална екология на личността.

- Психологическото консултиране и психотерапията са сравнително нови услуги за България. Разкажете ни малко повече за професията фамилен консултант?
- Фамилният консултант или психотерапевт са професии, които се придобиват след дългогодишно обучение. По-точно след вече завършена минимум бакалавърска степен в областта на психологията, медицината, социалните дейности и педагогиката. Обучението включва не само усвояването на определени теоретични знания, а и практически умения както и преминаване през процеса на лична психотерапия. 

- Всъщност, как ще обясните присъствието на фамилния консултант в едно семейство например?
- От съществено значение е, когато човек  “помага” да е “свършил достатъчно работа” със самия себе си, да е достигнал определено ниво на личностна зрялост и осъзнатост. Ще си позволя да цитирам Свагито Лийбермайстер, психотерапевт от Германия и един от моите учители: “Човек не се изучава като терапевт, човек израства като такъв”. 

Фамилният консултант - психотерапевт, е специалист, който оказва подкрепа на едно семейство или на отделен член от него, за справяне с конкретни трудности или за възстановяване след тежки житейски драми. Освен това той може да помогне на хората да се развиват и опознават по-добре себе си. В психотерапията има много различни направления - подходи. Аз лично в своята работа използвам разнообразни психотерапевтични методи, различни духовни практики и най-вече следвам сърцето си, защото вярвам, че 

едно от най-важните неща в целия процес е любовта 

И това да присъстваш за човека “тук и сега” и да го придружаваш в пътя, по който той върви, да го подкрепяш, за да открие собствените си ресурси и своята лична сила. Да намери верните за себе си отговори и да направи подходящите за него крачки.

- Склонни ли са хората да търсят помощ в ситуация или период на трудност?
- Все още има хора, които трудно различават психологичната и психотерапевтична помощ от психиатричната. Важно според мен е да уточня, че все още има хора, които не са достатъчно информирани или имат доста противоречива информация. Много често хората имат различни страхове, поради което са с по-скептично отношение към подобна подкрепа. Срещат се и хора, които смятат, че консултирането и психотерапията са за тези, които са “слаби или луди”. Всички ние понякога имаме затруднения през различните етапи в своя живот. Нормално е при появата на такива трудности да търсим методи за тяхното преодоляване. 

Много ценна е подкрепата на близки и приятели, 

но професионалната подкрепа в много ситуации би могла да бъде най-добрият избор, който можем да направим за себе си. Аз лично считам, че това е личен избор и лична отговорност. Както и грижата за здравето на нашето физическо тяло, така и грижата за нашия вътрешен свят, за нашата душа... И всъщност те са взаимно свързани, доказан и установен е психо-соматичният произход на много заболявания.

- Кои са най-честите теми, за които хората търсят помощ?
- Хората, с които работя, най-често търсят подкрепа и помощ по теми, свързани с различни взаимоотношения - с партньора, с родителите, с децата си, с преживяване на различни житейски кризи и загуби, като смърт на близък човек, раздели и разводи. Някои от тях изпитват трудности при вземане на решения, лична неудовлетвореност, чувство за неуспешност и трудности  при професионална реализация. Така че не са малко хората, които са мотивирани да посещават семинарите за личностно развитие, които провеждам.

- Как изглежда съвременният човек?
- Не бих могла да се ангажирам с глобални обобщения и характеристика на съвременния човек като цяло. Това, което със сигурност бих могла да кажа, е, че лично на мен ми прави впечатление как все повече хора се отварят да търсят и развиват себе си. Все повече хора избират за себе си не просто да оцеляват, а да живеят пълноценно и в повече хармония с околния свят.

Едно интервю на Таня ИВАНОВА

Коментари