За да съхраните паметта в преклонна възраст, пишете на ръка

За да съхраните паметта в преклонна възраст, пишете на ръка

Това съветват психолози и обясняват, че писането на ръка е сложен психологически процес, който изпълнява важна роля в развитието на личността. Съвременни данни потвърждават, че когато пишем на ръка, в голяма степен това осигурява работа на мозъка, а не на зрението например. Не е и просто движение на пръстите на ръцете. 

Ето по какви причини е полезно да се откажете от компютъра и паметта на мобилния телефон и да започнете да записвате всичко на ръка.

1. Запомняте много по-лесно и бързо. Когато човек пише на ръка, се включва част от мозъка, която отговаря за психомоторната функция. Ние не просто гледаме на буквите като на знаци, но включваме в този процес и двигателна активност. А това помага за по-лесното запомняне на информацията. Когато човек пише на компютъра, той действа като автомат, не се замисля особено кой клавиш е нужно да натисне. Написаното на ръка е съвсем друго нещо.

2. Преработвате емоциите си. Психолозите препоръчват да записвате на лист хартия преживяванията си, тъй като по този начин се намалява психо-емоционалното напрежение. Аналогичен ефект се получава, когато четем книги – това успокоява мозъка. Желателно е хората в зряла и вече по-напреднала възраст да си водят дневник, тъй като човек не задържа негативните емоции, натрупани в душата му, а ги излива на белия лист. Но не изписвайте само лошото,  фиксирайте се на хубави събития.

3. Включва се въображението. Писането на ръка включва дясното полукълбо на мозъка, което отговаря за образното мислене, за художественото възприятие, за емоциите, а не за логиката, както лявото полукълбо. Това означава, че текстът ще е по-емоционален и творчески. Можете да опитате първо на ръка, после на компютъра и ще се уверите.  

4. Подобрява се грамотността. Когато пишете на ръка, вие не следите орфографията и пунктуацията. Трудно е да се убедят съвременните ученици в необходимостта да изучават родния език. Те не разбират защо им е това, когато таблетът може да поправя всякакви грешки. Но това до голяма степен може да се сравни със ситуацията здрав човек постоянно да ходи с патерици.

5. Грижите се и за дребната моторика. Тя се развива не само когато пишем. В такива моменти произтича взаимодействие на двете полукълба и висшите мозъчни функции се развиват по-добре. При възрастните хора този процес се развива по-бавно, но все пак се отключва, което е важно. Това е прекрасна профилактика на болестта на Алцхаймер, защото поддържаме концентрацията на внимание и паметта на нужното ниво.

6. Развива се и говорната реч. Съвременни изследвания доказват връзката между писането и говора. Писането помага за развиване и добро владеене на говора, както и способността към аналитична дейност.

Яна БОЯДЖИЕВА

Коментари