Ендобиогенната медицина е напът да сътвори революция в лечението на „нелечими“ болести

Постигат се успехи при рак и автоимунни заболявания

Ендобиогенната медицина е напът да сътвори революция в лечението на „нелечими“ болести

В това уверява познатият на нашите читатели д-р Петко Загорчев - специалист от анестезиология, интензивно лечение, токсикология, клинична токсикология, спешна медицина и клинична хомеопатия. Той е преминал и обучение в Белгийския институт по ендобиогенна медицина. Към днешна дата, освен началник на Спешното отделение в болницата в гр. Шумен, д-р Загорчев преподава на лекари и СИД студенти по клинична хомеопатия. Членува в научните дружества по клинична токсикология и клинична хомеопатия. 

Д-р Загорчев предостави информация от първо лице – лекция, която е част от презентация по темата от председателя на Белгийския институт по ендобиогенна медицина и интегративна физиология, д-р Шарбел Аби Шахин. 

Ендокринната система и нервната система помагат на всеки орган да се възстанови по траен начин. Ендобиогенната медицина е медицина на терена (единство на човешкото същество), обяснява в лекцията си д-р Аби Шахин. Организмът е сложна структура от взаимозависими и подчинени елементи, чиито отношения и свойства се определят до голяма степен от функцията им в цялото тяло.

Т.е, човешкото същество не е само структура, а преди всичко функция в постоянно взаимодействие с външния свят. Концепцията на тази функция включва движение, взаимодействие, динамика. Човешкото тяло има редица системи в постоянно взаимодействие: да се изправи пред всякаква агресия; да се адаптира спрямо нея; да се възстанови; да се върне в ново състояние на баланс.

За да не настъпи пълен хаос, на преден план излиза теренът: иновативен и всеобхватен подход към човека в своята неповторимост и неделимост. Ендобиогенията изучава регулирането на вътрешния живот на терена на човешкия организъм: ендо = вътре; био = живот; гения = способността на човешкото тяло да се саморегулира. Т.е., всеки пациент се нуждае от персонализирано лечение

Ендобиогенната медицина е уникална, защото пациентът и неговите симптоми се разглеждат като едно цяло, без фрагментиране и без да се ограничават до дадено патологично състояние и един протокол за лечение. Ако се признае жизненоважната роля на ендокринната система, която е основният управител в човешкия организъм и се подобри функционирането й, ще й позволим да излекува по естествен начин всяка болест.

Д-р Шарбел Аби Шахин: Ендобиогенната медицина лекува комплексно черва, щитовидна жлеза и черен дроб

Неврологичните и ендокринните системи на човешкото тяло винаги са в комуникация, което позволява на организма да се срещне с „агресори“ или „стресори“ във всеки един момент, да се приспособи към агресията или стреса, и да се възстанови и да се върне към ново състояние на баланс (здраве). Заболяването възниква, когато защитните механизми на организма се активират многократно за кратък период от време, възпрепятствайки процесите на възстановяване.

Ендобиогенната медицина е персонализирана медицина, с индивидуален подход. Не е в противоречие с нито една медицинска практика. Духът и материята не са разделени, а взети заедно като едно цяло. Всеки човек е уникален. Когато е раздразнен, всеки човешки организъм реагира различно: някой развива високо кръвно, друг получава инфаркт, трети остава здрав. Ендобиогенната медицина цели да постигне дълбоко ниво на разбиране на менталното и духовно състояние на всеки пациент в допълнение към техните физически белези и симптоми. Ендобиогенното  четене на кръвния тест (наречено биология на функциите) потвърждава клиничните наблюдения и помага да се постави точна диагноза

Д-р Петко Загорчев

Това диагностициране, заедно с идентификацията на жлезата, която е с нарушени функции, помагат да се назначи най-ефективното лечение.

Ендобиогенната медицина е необходима, тъй като в момента лекарите се сблъскват с много трудности в ежедневната си практика. В голямата си част те са високоспециализирани професионалисти, разполагащи с най-съвременните технологии и  лекуващи „болната“ част от човешкото тяло. Но често забравят за  органите, които функционират добре, както и за психическото и психологическото състояние на човека. Тъй като човекът не може да бъде разделен на органи. 

Докато бактериите стават все по-устойчиви на антибиотици и други терапевтични средства, медицината става все по-рестриктивна и ограничена. Част от отговора на този проблем се крие в прибягването до други видове медицина, като ендобиогенната, която е интегративна и се фокусира върху: търсене на отговорния агент (микроб) при наличие на инфекция; на отговорния ензим при наличие на метаболитен проблем; на отговорния хормон при наличие на ендокринен проблем. В резултат на това всеки симптом, биологично смущение и клинична индикация трябва да бъдат „проучени“ внимателно, за да разберем какво се „опитва“ да ни каже тялото. Защото болестта не е нищо повече от краен резултат от физиологична неизправност. 

Освен това съвременната медицина третира преди всичко симптомите при дадено заболяване и затова възниква нуждата да се въведе понятието за „интегративна физиология“. 

Съвременната медицина не взема предвид реакциите на тялото, т.е., човекът във взаимодействие със заобикалящата го среда; понятието епигенетика; вътрешната връзка и взаимната зависимост между различните системи в човешкото тяло, приемайки тялото за едно цяло или цялост.  

Хората могат да намалят биологичната си възраст с почти 3 години, ето как

С този подход се постигат изключително добри резултати при: автоимунни, онкологични, респираторни заболявания, алергии, безплодие, диабет и други метаболитни нарушения, сърдечни заболявания, нервнодегенеративни болести, като алцхаймер и паркинсон, проблеми, засягащи децата, и др. 

Ендобиогенната медицина е ценно и незаменимо допълнение към конвенционалните подходи за лечение на рак чрез:  

• подпомагане на имунната система, с цел засилване на естествената способност на организма да се бори с раковите клетки

• изследване на ендокринните нарушения в основата на заболяването

• подобряване на диетата и здравето на храносмилането, за да се намали възпалението и да се засили имунната функция.

• използване на билки и витамини за подобряване на ефектите от конвенционалните лечения и намаляване на техните странични ефекти

• акупунктурата и други лечения се използват за облекчаване на болката, подобряване на настроението и на общото здраве и благосъстояние.

Ендобиогенната медицина е базирана на най-високите постижения на медицинските познания към момента, на глобалния подход към човека като единство на тяло, емоции, съзнание и дух, и на цялостна грижа за здравето. Този холистичен подход е на път да сътвори истинска революция в лечението, включително и на нелечими болести.

 Яна БОЯДЖИЕВА

Коментари