Автоантитела предсказват ревматоиден артрит 7 години по-рано

Автоантитела предсказват ревматоиден артрит 7 години по-рано

На 2 февруари отбелязахме Световния ден за информираност за ревматоидния артрит - автоимунно заболяване, което засяга над 70 000 души в България. Въпреки че е най-разпространеното ревматоидно заболяване, диагностиката му обикновено се бави с години.

Разнообразните, понякога нетипични симптоми, трудният достъп до ревматолог и масовото неразпознаване от личните лекари са в основата на късното диагностициране. А има съвременни имунологични маркери, които с голяма точност могат да помогнат за правилната диагноза.

Това са високоспецифични автоантитела, характерни за ревматоидния артрит, които може да се открият около седем години преди разгръщането на заболяването. 

Това са антитела срещу CCP, MCV, ревматоиден фактор от клас IgM, IgG, IgA, както и възпалителни реактанти, като СУЕ и CRP.

“Вместо тях, пациентите често биват насочвани за изследване на т.нар. ревмафактор, който е неспецифичен и често дава фалшиво успокоение”, обясни имунологът д-р Георги Василев от Лабораторията по клинична имунология на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”. 

Коментари