Липсата на сексуален интерес при мъжете - повишен риск от смърт

Липсата на сексуален интерес при мъжете - повишен риск от смърт

Резултатите от научната разработка са публикувани в журнал PLOS, като в изследването са взели участие 20 969 мъже и жени на възраст 40 и над тези години.

Нивото на сексуален интерес се оценявало с анкети, а връзката между тях и смъртността – с помощта на т.нар. модели на пропорционалните рискове. Те прогнозират вероятността от събития с оглед влиянието на някакъв фактор и го разглеждат като функция, зависеща от времето.

Кое е по-полезно: Сексът или спортът?

Разглеждали се както общата смъртност, така и смъртността от рак и сърдечносъдови заболявания. През наблюдавания период починали 503 човека. 

Резултатите от анализа показали, че общата смъртност и в частност – тази от рак са значително повишени сред мъжете, при които липсва сексуален интерес.

Моделът на пропорционалните рискове, отчитайки възраст, артериално налягане, диабет, пушене, употреба на алкохол, образование и други фактори, демонстрира, че рискът от смърт при мъже, без сексуален интерес, се повишава 1,69 пъти.

Редовният секс съхранява умствените способности при възрастните

Авторите отбелязват, че сексуалният интерес е необходим за поддържането на здравословните отношения и половата функция. 

Наскоро тези два фактора бяха признати като показатели за здраве и качество на живот. Новите резултати показват, че липсата на такъв интерес също така определя продължителността на живота, но изследването заради наблюдаващия си характер не позволява точно да се определят причината и следствието.

 

Коментари