Родители на деца с увреждания излизат на протест утре

Повече от 10 организации от 10 града в страната ще подкрепят инициативата

Родители на деца с увреждания излизат на протест утре
На 3 април – ден след Световния ден за повишаване информираността на обществото по проблемите на аутизма и няколко дни преди Международния ден на здравето, родители на деца с увреждания отново излизат на протест срещу действащите политики за децата/хората с увреждания и техните семейства, както и заради липсата на единна система, която да осигури комплексна грижа за децата с увреждания, за да могат да достигнат до пълния си потенциал.

Част от исканията, които протестиращите родители на деца с физически увреждания, хронични заболявания и интелектуални затруднения, ще отправят към отговорните институции за пореден път са за: подобрен достъп до физикална, психологическа и социална рехабилитация; адекватно финансиране на лечебните процедури; опростяване и стандартизиране на критериите за оценка на ТЕЛК; закриване на неработещите държавни структури и подпомагане на работещите такива; специализирана индивидуална помощ и поддръжка, съобразени с нуждите на детето в масовото училище, за да се гарантира образованието на децата с увреждания.

Дните, в които държавата твърди, че подготвя мащабни промени както в здравния, така и в социалния сектор, са моментът за пореден път да заявим: „Искаме достоен живот за децата и хората с увреждания, и техните семейства! Искаме възможности, а не ограничения!”, пише в съобщението на организаторите на протеста.

Националното протестно шествие срещу действащите политики за децата/хората с увреждания и техните семейства ще се проведе в София, по следния график:

11.00 ч. – Сборен пункт - площад „Народно събрание”

12.00 ч. – Тръгване на шествието в направление:


1. Министерство на труда и социалната политика
2. Министерство на здравеопазването
3. Министерство  на образованието и науката и обратно


14:00 ч. – Край на събитието, площад „Народно събрание“
 
В България липсва единна система, която да осигури на едно дете с проблем цялата здравна, социална, образователна грижа, от която то се нуждае. Отговорността за осигуряване на рехабилитация, занимания с психолог, логопед и други специалисти най-често пада върху родителите, които се справят със собствени сили, с помощта на близки и със съдействието на дарителски инициативи. Те са и тези, които трябва да осигурят на детето си някакво образование, което рядко е съобразено с възможностите и талантите му. Обикновено децата с увреждане учат там, където ги приемат, или където има създадени условия за тях. А подобни учебни заведения не са много, особено в по-малките градове. Хората с увреждания, навършили 18 г., са лишени и от малкото възможности, които са им били осигурявани преди навършването на пълнолетие.
 

Маргарита Благоева
 

Коментари