На колко прегледа при кардиолог има право пациент със сърдечна недостатъчност?

За диагноза хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност (МКБ код I11.9) и застойна сърдечна недостатъчност (МКБ код I50.0) баща ви подлежи на диспансерно наблюдение от личния му лекар

На колко прегледа при кардиолог има право пациент със сърдечна недостатъчност?

Баща ми беше изписан от болница с диагноза сърдечна недостатъчност. В епикризата е записано, че подлежи на диспансерно наблюдение от кардиолог. Моля да уточните колко пъти има право на прегледи при кардиолог през първата година? Прегледите с направление от лични лекар ли стават? Каква е периодичността?

Красимира Тонева, гр. Плевен

За диагноза хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност (МКБ код I11.9) и застойна сърдечна недостатъчност (МКБ код I50.0) баща ви подлежи на диспансерно наблюдение от личния му лекар. В този случай има право на до два консултативни прегледа с лекар специалист по кардиология от специализираната извънболнична медицинска помощ, но не по-малко от един; на 4 диспансерни прегледа годишно (при III и IV ст. – шест прегледа годишно).

При тях се извършва общ клиничен статус, с насоченост към сърдечния и неврологичен статус, измерва се артериалното налягане (АН), ЕКГ – при всеки преглед. Ежегодно се изследват триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, креатинин, калий и натрий – комплексно. Изследва се протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти – четири пъти годишно при I и II ст. (при III и IV ст. – шест пъти годишно).

В алгоритъма на диспансерното наблюдение е предвидена, при белези на обострен белодробен застой (задух, кашлица, тахипнея, ортопнея), рентгенография на гръден кош и бял дроб. Има право на консултация със специалист по очни болести един път на три години (след установяване на ангиосклероза по преценка на общопрактикуващия лекар), с невролог (Доплерова сонография на артерии и вени – до петата година от инцидента) - един път на две години (след петата година – консултация с невролог, по преценка).

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари