Безплатно ли е изследването колоноскопия?

Безплатно ли е изследването колоноскопия?

Имам поставена диагноза желязодефицитна анемия, страдам от газове и перманентно разстройство от няколко месеца. Специалистът, който ме консултира, ми препоръча да си направя колоноскопия. Поема ли се от Здравната каса това изследване и ако не, каква е цената?

Светла Йорданова Кръстева, гр. Сливен

НЗОК заплаща за извършване на изследването “колоноскопия”, което може да се извърши по амбулаторна процедура (АПр) №34 “Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт. В цената на амбулаторната процедура влизат медикаментите и консумативите, необходими за провеждане на лечението, в това число и тези за прилагане на анестезията/аналгезията.

В условията на болнична помощ може да постъпите и по клинична пътека (КП), напр. по КП  №69 “Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт”. По тази пътека има скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение, които НЗОК не заплаща: примка за лигиране еднократна; накрайник за лигиране еднократен; саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и др.; игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол; игла за биопсия през ехоендоскоп; индивидуален набор (капсула и аксесоари) за извършване на капсулна ентероскопия; полипектомична примка еднократна; игла ендоскопска еднократна; клипси за ендоскопска хемостаза; балон - дилататор; сет за ПЕГ.

Дали ще постъпите по амбулаторна процедура или по клинична пътека, решава лекуващият лекар.

Потребителската такса за болничен престой в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за изпълнение на определена клинична пътека, е в размер на 5.80 лв. - сума, определена с постановление на Министерския съвет - за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно (освен ако не сте освободена от нея съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор за 2018 г. - Приложение 11 - “Списък със заболяванията, при които здравноосигурените са освободени от потребителска такса”).

Коментари